Flaga UE

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr DT/1/2020

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są stacje ładowania dla samochodów elektrycznych, zgodnie z specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania dokumentów, w tym opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz do określenia warunków umowy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający planuje pozyskanie informacji:

  1. dotyczących zagadnień technicznych, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
  2. o potencjalnych mocach produkcyjnych potencjalnych wykonawców,
  3. o możliwościach spełnienia wymagań w zakresie dokumentacji technicznej wymaganej od wykonawców,
  4. cenowych o produktach oferowanych na rynku,
  5. innych, związanych merytorycznie z przedmiotem zamówienia.

Załączniki

docx

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr DT/1/2020

Pełna treść ogłoszenia
Rozmiar pliku: 72,9 kB

docx

Zał. nr 1 - Wymagania techniczne dla stacji ładowania

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 1,7 MB

docx

Zał. nr 2 - Wzór zgłoszenia

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 64,2 kB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl