Flaga UE

Aktualizacja dokumentu "Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB"

Wykaz korekt wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 10 kwietnia 2020 roku. Ponieważ korekty mają charakter porządkujący data wejścia w życie nie ulega zmianie.

 1. Uspójnienie Typu danych atrybutu dla wszystkich pól: jednostka.
  Wszystkie pola typu jednostka będą polami typu: słownikowe, również dla przypadków, kiedy w słowniku jest tylko jedna pozycja (np. kW, V, A).
 2. Wprowadzenie zapisów porządkujących dane w sekcji 1.4.1 Źródła energii w mikroinstalacji przez wydzielenie podsekcji 1.4.1.1 Źródło energii w mikroinstalacji, co oznacza, że dla każdego rodzaju źródła w danym PPE w komunikacie będzie wydzielona para wierszy z parametrami np.
  Pierwsze źródło:
  Źródła energii = SYN – generator synchroniczny
  Rodzaj odnawialnego źródła = WI – energia wiatru;
  Drugie źródło:
  Źródła energii = OFT – panele słoneczne
  Rodzaj odnawialnego źródła = PV – energia promieniowania słonecznego;

  Dotyczy komunikatów publikowane przez OSD:
  7.3.1. Zawiadomienie o zmianie danych PPE
  7.4.3. Udostępnione dane paszportu
  7.5.3. Udostępnione dane PPE
  7.24.1. Uruchomienie sprzedaży rezerwowej
  7.24.2. Uruchomienie sprzedaży z urzędu
  Wydzielenie podsekcji wprowadzono w celu poprawienia czytelności komunikatu przez połączenie wierszy w pary.

 3. W komunikacie 7.3.1. Zawiadomienie o zmianie danych PPE w sekcji 1.4 Dane mikroinstalacji dodano pole: Data zmiany mocy zainstalowanej mikroinstalacji.
  Pole zostało dodane ponieważ data aktualizacji danych (publikacji komunikatu) może się różnić od daty zmiany mocy zainstalowanej tzn. może być późniejsza w stosunku do rzeczywistej daty zmiany mocy.
 4. W komunikacie 7.16.1. Zmiana parametrów umowy kompleksowej w sekcji 1.1.2 usunięto pola:
  Moc umowna
  Jednostka mocy umownej
  Pola te są nadmiarowe w stosunku do potrzeb. Do zgłoszenia zmiany mocy umownej będą służyć pola:
  Moc umowna stała w ciągu roku (w sekcji 1.1.2 – jeżeli moc nie jest zróżnicowana w poszczególnych miesiącach – zmieniona moc umowna zawsze obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca),
  lub
  Moc umowna w rozbiciu na miesiące (w sekcji 1.2.1 gdzie jest możliwość zmiany mocy na wskazane miesiące).

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 10 kwietnia 2020 r.)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl