Energa-Operator wznawia realizację zleceń obsługi mikroinstalacji w lokalach klientów

Szanowni Państwo,

od 29 kwietnia 2020 Energa-Operator wznawia realizację zleceń w zakresie w zakresie związanym z obsługą mikroinstalacji. Wstrzymane do tej pory zgłoszenia będą sukcesywnie realizowane zgodnie z kolejnością złożenia dokumentów, jeśli w miejscu realizacji możliwe jest zachowanie zasad bezpieczeństwa wobec pracowników realizujących zadanie. Wizyta montera będzie poprzedzona z naszej strony kontaktem telefonicznym.

W trosce o zdrowie klientów i pracowników, wszystkie prace realizowane będą przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Prosimy, by w trakcie wizyty montera klienci zachowywali bezpieczny odstęp od pracownika przystępującego do pracy oraz zabezpieczali usta i nos tak jak w miejscach publicznych, a podpis na dokumentach potwierdzających realizację składali własnym długopisem.

Od 4 maja w godzinach 8.00-20.00 ponownie czynna będzie infolinia 801 404 404. Dodatkowo w siedzibach naszej spółki przygotowane zostaną specjalne oznakowane pojemniki do składania dokumentów w formie papierowej. Dokumenty prosimy dostarczać w zamkniętych i opisanych kopertach.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl