Renumeracja kodów PPE - przejście na standard GS1/GSRN

ENERGA-OPERATOR SA informuje, iż zakończyła prace nad dostosowaniem systemów informatycznych do generacji kodów PPE w standardzie GS1/GSRN. Termin przejścia na nową numerację ustalono na dzień 15 kwietnia 2021 roku. Sprzedawcom oraz innym uczestnikom rynku energii jest udostępniany plik csv z mapowaniami kodów PPE.

W półrocznym okresie przejściowym komunikacja ze Sprzedawcami oraz innymi uczestnikami rynku energii będzie odbywała się poprzez dotychczasowe kody PPE. Od pierwszego dnia po przejściu na standard GS1/GSRN, wszystkie odpowiedzi wysyłane do Sprzedawców i innych uczestników rynku energii będą już zawierały tylko i wyłącznie nowy kod PPE GS1, nawet jeżeli zapytanie zawierało stary kod. Na Portalu Sprzedawców udostępniona zostanie tabela przenumerowania kodów PPE przyłączonych do sieci spółki, zawierająca informację o obecnym kodzie i jego odpowiedniku w standardzie GS1/GSRN.

Zasady przekazania informacji o nowych kodach PPE

Zgodnie z zapisami IRiESD, ENERGA-OPERATOR SA rozpoczęła proces informowania Sprzedawców o planowanej dacie przejścia na nowy standard numeracji kodów PPE. Informacja taka została także wysłana do innych uczestników rynku energii, którzy przetwarzają kody PPE z obszaru ENERGA-OPERATOR SA. Jednocześnie podmiotom tym jest przekazywana tabela mapowań kodów PPE. ENERGA-OPERATOR SA przekaże plik z mapowaniami  kodów PPE podłączonych do sieci spółki dwukrotnie:

  1. 180 dni przed planowaną datą przejścia na nową numerację
  2. W ciągu 1 dnia po dacie przejścia na nową numerację (16.04.2021r.)

Sprzedawcom zostanie dodatkowo udostępnione na Portalu Sprzedawców narzędzie do wyszukiwania mapowania wskazanych kodów PPE.

Przypominamy, że dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA zmiana ta jest jedynie kosmetyczna, ponieważ nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych (jak np. aktualizacja umów).

Struktura kodu PPE GS1 dla ENERGA-OPERATOR SA:

5902438S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10K,

gdzie:

  • 590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1
  • 2438 – numer ENERGA-OPERATOR SA w Systemie GS1
  • S1-10 – unikalny identyfikator nadany przez spółkę dla danego PPE
  • K – cyfra kontrolna

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl