Zapytanie ofertowe: Organizacja aukcji używanych pojazdów i sprzętu flotowego - aktualizacja 25.11.2020

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Organizację aukcji używanych pojazdów i sprzętu flotowego”.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.

Aktualizacja 25.11.2020 r.

Zmiana treści zaproszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Organizację aukcji używanych pojazdów i sprzętu flotowego” – postępowanie nr N/1/0069/2020

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w treści zaproszenia do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu - szczegoły znajdują się w załączniku Zmiana treści zaproszenia

Załączniki

doc

Zaproszenie do składania ofert

pełna treść
Rozmiar pliku: 96,2 kB

DOC

Zał. 1 do zaproszenia i umowy - Opis przedmiotu zamówienia

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 79,3 kB

DOC

Zał. 2 do zaproszenia - Wykaz usług

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 71,1 kB

DOC

Zał. 3 do zaproszenia - Ośw. o braku podstaw do wykluczenia

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 68,2 kB

DOC

Zał. 4 do zaproszenia - Formularz oferty

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 75,2 kB

PDF

Zał. 5 do zaproszenia - Instrukcja korzystania z platformy zakupowej

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 3,3 MB

DOC

Zmiana treści zaproszenia

aktualizacja 25.11.2020
Rozmiar pliku: 131,6 kB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl