Stacje ładowania w Koszalinie

Stacje ładowania w Koszalinie

W Koszalinie powstają pierwsze stacje ładowania, jakie ENERGA-OPERATOR buduje przy współpracy z samorządami w ramach obowiązku wynikającego z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 26 stacji zostanie zbudowanych jeszcze w tym roku, ostatnia zaś na początku przyszłego. Każda z nich, o mocy 22kW, będzie wyposażona w dwa punkty ładowania.

Oto lista ulic w Koszalinie: Asnyka 3, Bukowa 26, Chałubińskiego 15, Fałata 32, Kołłątaja 9-13, Matejki 3-5, Morelowa 14, Morska 10, Podgrodzie 1A, Staszica 10-10C, Śniadeckich 25, Wańkowicza 62, Waryńskiego 6 oraz Wenedów 13-15.

Stacje powstaną też na wybranych parkingach na skrzyżowaniach: ul. Jana Pawła II z ul. Staszica, ul. Jana z Kolna z ul. Armii Krajowej oraz ul. Kutrzeby z ul. Bałtycką. Urządzenia staną też na parkingu przy Wodnej Dolinie (za skrzyżowaniem ul. Paderewskiego i ul. Sybiraków), przy sklepach Dajar i Neonet (ul. Połtawska), przy Stadionie Gwardii (Skrzyżowanie ul. Fałata i Orląt Lwowskich), na skrzyżowaniu ul. Rolnej i Kopernika (niedaleko Parku Wodnego Koszalin), w obrębie sklepu Neonet na ul. Władysława IV 46, przy przystani statku „Koszałek” na terenie Mariny Koszalin (ul. Promowa 75-900), a także na parkingu przy ul. Kościuszki, niedaleko Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (Plac Polonii 1).

Mieszkańcy będą też mogli doładować swoje pojazdy elektryczne na pętli autobusowej przy ul. Gnieźnieńskiej naprzeciwko Galerii Forum, a także przy parku otaczającym Amfiteatr przy ul. Piastowskiej.

Na końcu komunikatu znajduje się również lista lokalizacji stacji ze współrzędnymi GPS do wykorzystania w cyfrowych mapach.

Współpraca z gminami

Zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych [1] polskie samorządy powinny posiadać na swoim terenie określoną liczbę punktów ładowania pojazdów elektrycznych. To, ile urządzeń powinno znaleźć się w danym mieście do końca marca 2021 roku, określa stosunek liczby mieszkańców do liczby zarejestrowanych samochodów i ich przelicznika na każdy tysiąc mieszkańców. Dla przykładu miejscowość od 100 tys. mieszkańców, w której zarejestrowanych jest 60 tys. samochodów, z których 400 przypada na każdy tysiąc mieszkańców, powinna mieć 60 punktów ładowania.

ENERGA-OPERATOR, poza Koszalinem (gdzie powstanie 27 stacji), zrealizuje tego typu inwestycje na terenie siedmiu innych miast. Będą to: Gdynia (10 stacji ładowania), Elbląg (27), Płock (do 25), Włocławek (29), Toruń (46), Olsztyn (47) oraz Gdańsk (69).

Lokalizacja stacji uzgodniona została wspólnie z władzami poszczególnych gmin. Przy wyborze kierowano się czynnikami takimi jak nasilony ruch pojazdów, obecność galerii i pasaży handlowych, dworców oraz węzłów komunikacyjnych, a także obiektów rekreacyjnych (np. hotele). Innym kryterium była gęstość zaludnienia, dlatego wybierano najbardziej optymalne punkty w dzielnicach mieszkalnych. Wybór miejsc, w których powstaną stacje, poprzedziły również konsultacje społeczne.

Operatorów stacji wyznaczy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Po zakończeniu montażu, zarówno w Koszalinie, jak też w innych miastach, ENERGA-OPERATOR będzie odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie odpowiednich testów i pomiarów i uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Będzie musiała również złożyć wniosek o przeprowadzenie badania stacji do Urzędu Dozoru Technicznego.

Natomiast za ostateczne uruchomienie i oddanie stacji do użytku, m.in. poprzez zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania, odpowiedzialni będą Operatorzy Ogólnodostępnych Stacji Ładowania (OOSŁ). Będzie ich wskazywał Urząd Regulacji Energetyki. Po wyznaczeniu OOSŁ ENERGA-OPERATOR przekaże stacje w poszczególnych miastach w ich zarządzanie na podstawie stosownych umów.

ENERGA-OPERATOR dąży do tego, aby ze stacji ładowania można było korzystać jeszcze przed końcem marca 2021 roku.

Lokalizacje stacji w Koszalinie - współrzędne GPS

- ul. Asnyka: 54.190835, 16.183170;

- ul. Bukowa: 54.211677, 16.202449;

- ul. Chałubińskiego: 54.194876, 16.218027;

- ul. Fałata: 54.198906, 16.194355;

- ul. Gnieźnieńska: 54.176209, 16.198390;

- ul. Kołłątaja: 54.208618, 16.197002;

- ul. Kościuszki: 54.193829, 16.189724;

- ul. Kutrzeby: 54.201509, 16.182325;

- ul. Jana Pawła II: 54.205774, 16.191097;

- ul. Jana z Kolna: 54.191627, 16.172150; 54.192824, 16.172255;

- ul. Matejki: 54.190892, 16.196643;

- ul. Morelowa: 54.186981, 16.220459;

- ul. Morska: 54.196077, 16.168191;

- ul. Orląt Lwowskich: 54.200260, 16.199489;

- ul. Paderewskiego: 54.178408, 16.209531;

- ul. Piastowska: 54.192131, 16.186729;

- ul. Podgrodzie: 54.192759, 16.178216;

- ul. Połtawska: 54.189061, 16.178159;

- ul. Promowa: 54.250913, 16.146719;

- ul. Rolna: 54.202573, 16.208719;

- ul. Staszica: 54.209490, 16.196220;

- ul. Śniadeckich: 54.207944, 16.201759;

- ul. Wańkowicza: 54.200803, 16.190834;

- ul. Waryńskiego: 54.191803, 16.199025;

- ul. Wenedów: 54.180119, 16.178938;

- ul. Władysława IV: 54.203980, 16.184915.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl