Blisko 90 tys. mikroinstalacji w sieci ENERGA-OPERATOR

Blisko 90 tys. mikroinstalacji w sieci ENERGA-OPERATOR

Już prawie 90 tys. mikroinstalacji pracuje w sieci ENERGA-OPERATOR wedle stanu na koniec 2020 roku. Mimo trudności związanych z pandemią, ubiegły rok był pod względem przyłączonych tego typu źródeł rekordowy. Przybyło ich ponad 60 tys., z czego przeszło 21 tys. w ostatnim kwartale.

Łączna moc zainstalowana wszystkich mikroinstalacji w sieci ENERGA-OPERATOR wynosi obecnie ponad 620 MW. W całym roku 2020 wzrosła ona o ponad 420 MW, natomiast w IV kwartale o przeszło 140 MW.

Największą popularnością wśród mikroinstalacji cieszy się niezmiennie fotowoltaika, stanowiąc ogromną większość z blisko 90 tys. przyłączonych do sieci spółki źródeł wytwórczych tej kategorii.

Do sieci ENERGA-OPERATOR energię dostarcza również prawie 80 mikroinstalacji wykorzystujących energię wody, np. w lokalizacjach dawnych młynów, które zostały dostosowane do tego celu, a także blisko 30 przydomowych elektrowni wiatrowych.

Sieć spółki zasilają również inne pojedyncze mikroźródła, np. biogazownie.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl