ENERGA-OPERATOR w europejskim stowarzyszeniu EU DSO

ENERGA-OPERATOR SA przystąpiła do stowarzyszenia europejskich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego EU DSO (DSO – ang. distribution system operator). To nowo powołana organizacja, która będzie pełniła rolę organu reprezentującego OSD m.in. przed Komisją Europejską.

Spółki OSD (ang. DSO) skupione w EU DSO będą miały za zadanie opracowywanie kodeksów sieci oraz aktywne uczestnictwo w procesie legislacyjnym, by zrównoważyć i zapewnić bezpieczeństwo pracy sieci dystrybucyjnej. Wyzwania dla OSD wynikają przede wszystkim z prawodawstwa unijnego, ukierunkowanego na realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, w szczególności zaś związanego z przyłączaniem do sieci dynamicznie rozwijających się odnawialnych źródeł energii (OZE).

EU DSO zapewni spółkom OSD, działającym na wspólnotowym rynku energii, spójny głos wobec Komisji Europejskiej i stowarzyszeń takich jak: ENTSO-E (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej, której celem jest m.in. ustanowienie wewnętrznego rynku energii i zapewnienie jego optymalnego funkcjonowania, a także wspieranie ambitnej europejskiej agendy w zakresie energii i klimatu) oraz ACER (Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, która została powołana jako niezależny organ wspierający integrację i ustanowienie wewnętrznego rynku energii dla energii elektrycznej i gazu ziemnego).

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl