Flaga UE

Nowe Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 1 czerwca 2021 roku zaprzestaniemy publikowania na Portalu Dostępowym Kontrahenta (https://pwi.energa.pl/PDK2/home) w dokumentach UDPP, UDPPk, UDPM i UDPMk wskazań z rejestru licznika 2.8.0. W związku z tym aktualizacji ulega zapis w dokumencie Standardów Wymiany informacj.

Wykaz najważniejszych zmian oraz nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

W związku z zaprzestaniem publikowania na Portalu Dostępowym Kontrahenta (https://pwi.energa.pl/PDK2/home) w dokumentach UDPP, UDPPk, UDPM i UDPMk wskazań z rejestru licznika 2.8.0. począwszy od dnia 1 czerwca 2021 r. ulega zmianie zapis:

w rozdziale 8.3. Udostępnienie Danych Pomiarowych (UDPM / UDPMk), podrozdziale 8.3.2. Zastosowanie dokumentu, tiret piąty - po treści: w dokumentach UDPM i UDPMk nie są publikowane wskazania liczników pochodzące z liczników z rejestrów sumacyjnych, usunięto treść: oznaczonych kodem OBIS 1.8.0 z wyjątkiem kierunku wytwarzanie - kod OBIS 2.8.0.

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 01 czerwca 2021 r.)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl