Flaga UE

Planowane zmiany w Standardach Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

W związku z prowadzonymi w ENERGA-OPERATOR SA pracami rozwojowymi systemów informatycznych przewidywane są zmiany w aktualnie opublikowanych Standardach Wymiany Informacji (SWI). W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym jak najwcześniejszego zapoznania się z projektowanymi zmianami przedstawiamy Państwu wstępną wersję komunikatów wraz z zaznaczeniem planowanych modyfikacji. Ponieważ prace nad rozwojem SWI wciąż trwają, chcielibyśmy podkreślić, że niektóre zapisy mogą jeszcze ulec zmianie.
Zgodnie z pkt. A.9.4 IRiESD ostateczny termin publikacji wraz z finalną wersją dokumentacji SWI zostaną oficjalnie opublikowane oddzielnym komunikatem nie później niż na 90 dni przed produkcyjnym wdrożeniem.
Rozwój systemów informatycznych jak i trwające dynamiczne zmiany legislacyjne na rynku energetycznym implikują powstanie nowych, lub modyfikację istniejących procesów biznesowych, a tym samym również komunikatów SWI. Stąd zastrzegamy iż niniejsza informacja nie wyczerpuje pełnego zakresu modyfikacji, jakie mogą się pojawić w najbliższym czasie. O wprowadzaniu zmian będziemy informować z możliwie jak największym wyprzedzeniem.

Planowane zmiany wprowadzone w Standardach Wymiany Informacji (SWI)

OBSŁUGA OBIEKTU WIRTUALNEGO
Planowany termin wdrożenia: marzec 2022r.

 1. Nowe procesy
  a) Zapytanie o kod PPE Obiektu Wirtualnego
  b) Zgłoszenie umowy Obiektu Wirtualnego
  c) Dołączenie PPE do Obiektu Wirtualnego
  d) Odłączenie PPE od Obiektu Wirtualnego
 2. Modyfikacje komunikatów
  a) Zgłoszenie umowy sprzedaży/kompleksowej (Zmiana Sprzedawcy)
  b) Zmiana Odbiorcy
  c) Zmiana parametrów umowy kompleksowej
  d) Zawiadomienie o zmianie danych PPE
  e) Udostępnione dane paszportu PPE
  f) Udostępnione dane PPE
  g) Uruchomienie sprzedaży rezerwowej
  h) Uruchomienie sprzedaży z urzędu

OBSŁUGA RYCZAŁTÓW
Planowany termin wdrożenia: grudzień 2021r.
Modyfikacja komunikatu:

 • Wprowadzenie Odbiorcy do pustego PPE

DANE POMIAROWE i ROZLICZENIOWE
Planowany termin wdrożenia: wrzesień 2021r.
Modyfikacja komunikatów:

 • Dane pomiarowe na potrzeby Sprzedawcy
 • Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy

Wyszczególnienie zmian w komunikatach oraz szablony nowych znajdują się w załączonym pliku: „Planowane zmiany w SWI stan na dzień 30 kwietnia 2021 roku.”

Do pobrania:

Planowane zmiany w SWI stan na dzień 30 kwietnia 2021 roku

Szablony komunikatów SWI w formacie WSDL/XSD

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl