Strażacy i energetycy wspólnie na poligonie ENERGA-OPERATOR

ENERGA-OPERATOR i Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku będą wspólnie realizować praktyczne szkolenia i dzielić się doświadczeniem, tak aby jak najlepiej przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom. Ćwiczenia odbywać się będą na należącym do ENERGA-OPERATOR poligonie energetycznym w Bąkowie.

- Wspólne szkolenia pozwolą na lepsze prowadzenie akcji ratowniczych, również tych związanych z ochroną ludzkiego zdrowia i życia. Poligon energetyczny w Bąkowie, z którego na co dzień korzystają elektromonterzy ENERGA-OPERATOR, pozwala na maksymalnie wierne odwzorowanie prac przy urządzeniach energetycznych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa.  Podjęta współpraca jest szczególnie ważna ze względu na nowe wyzwania, które niesie zarówno dla pogotowia energetycznego, jak i straży pożarnej transformacja energetyczna. Chociażby te, związane z coraz powszechniej występującymi mikroinstalacjami, których działanie sprawia, że obiekt mimo odcięcia zasilania z sieci może w pewnych okolicznościach pozostawać pod napięciem - mówi Alicja Barbara Klimiuk – prezes zarządu ENERGA-OPERATOR.

sP1022107Zawarte między ENERGA-OPERATOR a Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku porozumienie o współpracy pozwoli na lepsze wykonywanie wspólnych zadań związanych np. z usuwaniem zniszczeń będących skutkiem niekorzystnych zjawisk pogodowych.

Strażacy podzielą się m.in. swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przeprowadzą dla energetyków szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Codziennie współpracujemy z energetykami podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Wiedza którą uzyskamy od energetyków, dotycząca właściwego postępowania przy urządzeniach energetycznych jest dla nas bardzo istotna. Chcemy się m.in. zapoznać z właściwymi sposobami gaszenia pożarów stacji transformatorowych. Kolejnym tematem są instalacje fotowoltaiczne, na które jest teraz duży boom, dlatego też chcemy poszerzyć naszą wiedzę, jak bezpiecznie gasić te urządzenia. Z naszej strony chcemy przekazać doświadczenie dotyczące właściwego postępowania w przypadku pożarów oraz innych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu. Wierzę, że podjęta współpraca przyniesie obopólne korzyści oraz pozwoli na doskonalsze prowadzenie działań ratunkowych i gaśniczych – mówi st. bryg. Piotr Socha Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Energetycy pomogą strażakom lepiej rozpoznawać zagrożenia związane z obiektami energetycznymi oraz infrastrukturą sieciową. Przeprowadzą również szkolenia z zakresu obsługi niektórych urządzeń energetycznych.

Wspólne ćwiczenia na Poligonie w Bąkowie pozwolą na lepsze prowadzenie nie tylko akcji związanych z usuwaniem skutków np. wichur ale również tych dotyczący gaszenia pożarów, które bardzo często wymagają współpracy obu służb i ścisłej koordynacji ich działań.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl