ENERGA-OPERATOR zwiększa możliwości dla przyłączenia OZE w woj. warmińsko-mazurskim

ENERGA-OPERATOR rozbuduje i zmodernizuje swoją sieć energetyczną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach działdowskim i kętrzyńskim. Przeprowadzone prace pozwolą na zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla odnawialnych źródeł energii. Inwestycja uzyskała wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 4,6 mln złotych.

Umowę dofinasowania projektu pn. „Zwiększenie potencjału sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA O/Płock i O/Olsztyn w celu odbioru energii z OZE na terenie powiatu działdowskiego i kętrzyńskiego” zawarto z Województwem Warmińsko-Mazurskim  17 czerwca 2021 roku.

Umowa

Podpisanie Umowy. Od lewej: Wiesław Jasiński Wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR, Krzysztof Okoński Dyrektor Pionu Finansów i Regulacji ENERGA-OPERATOR. 

Dzięki jej realizacji potencjał przyłączeniowy dla OZE wzrośnie o ponad 10,34 MW. Zwiększy się również niezawodność dostaw energii elektrycznej.

Prace prowadzone będą na terenie dwóch Oddziałów ENERGA-OPERATOR, płockiego i olsztyńskiego.

Obejmą one m.in. przebudowę pięciu linii energetycznych średniego napięcia. Wybudowane zostaną także nowe powiązania sieci średnich napięć, które zwiększą możliwości ewentualnej rekonfiguracji sieci w przypadku awarii, poprawiając tym samym niezawodność dostaw energii elektrycznej. W ramach prowadzonych prac przebudowane zostaną również dwie stacje średnich napięć.

Łączna długość nowo budowanych i modernizowanych sieci elektroenergetycznych średnich lub niskich napięć wyniesie ponad 22 km.  Planowany termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest  na lipiec 2022 roku.

 

 

olsztyn

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl