ENERGA-OPERATOR rozwija projekt Smart Grid

ENERGA-OPERATOR rozwija projekt Smart Grid

ENERGA-OPERATOR realizuje kolejne prace związane z wdrożeniem projektu Smart Grid. Kaliski Oddział Spółki zakończył montaż 132 rozdzielnic w stacjach średnich napięć, które wraz z zestawami telesterowania i modemami TETRA pozwolą na zdalne monitorowanie parametrów energii elektrycznej oraz kierowanie pracą tych obiektów. Łącznie na terenie działania ENERGA-OPERATOR zamontowano już ponad 800 z 1148 planowanych rozdzielnic. 

Nowoczesne rozdzielnice są ważnym elementem kompleksowego systemu sterowania siecią średnich napięć, jaki powstaje w ramach projektu Smart Grid.

Zapewniają one nieporównanie więcej możliwości w stosunku do tych demontowanych. Przede wszystkim dyspozytor może przez cały czas monitorować stan sieci energetycznej średniego napięcia (15 kV), a w razie wystąpienia awarii, będzie mógł zdalnie wykonać przełączenia na sieci, bez angażowania Pogotowia Energetycznego. Szybkie wyodrębnienie miejsca uszkodzenia do minimum ograniczy zakres wyłączeń energii elektrycznej dla odbiorców.

- Sieć inteligentna  zbudowana jest z bardzo wielu elementów, które dzięki odpowiednim rozwiązaniom telekomunikacyjnym, mogą razem ze sobą współgrać tworząc jedną sprawnie działającą całość. Urządzenia takie, jak zestawy telesterowania i modemy TETRA, umożliwiają zdalne sterowanie m.in. rozdzielnicami wnętrzowymi na sieci pozwalając na zmianę konfiguracji jej pracy. Co więcej, dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań informatycznych, m.in. modułu FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration) czynności związane z dokonywaniem przełączeń mogą zostać zautomatyzowane, co pozwala na znaczne ograniczenie zasięgu potencjalnej awarii oraz szybką lokalizację uszkodzenia – tłumaczy  Tomasz Korda – Dyrektor Projektu Smart Grid w ENERGA-OPERATOR.

Wartość całego projektu Smart Grid to ponad 240 milionów złotych (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). Uzyskał on dofinansowanie UE ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł. Koszt prac związanych z montażem 1148 rozdzielnic przekracza 60 mln zł i jest jednym z kluczowych zadań projektu.

W ramach Smart Grid na słupach sieci średniego napięcia zamontowanych zostanie również ponad tysiąc siedemset rozłączników napowietrznych wraz z modemami TETRA. Wybudowany zostanie także magazyn energii w Czernikowie. Sercem całego systemu będzie nowoczesny system zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA/ADMS, który pozwoli na integrację wszystkich elementów Smart Grid. 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl