Samorząd przyjazny energii

W październiku kapituła konkursu „Samorząd przyjazny energii” wybierze tegorocznych laureatów konkursu, doceniając ich za działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, przeciwdziałanie smogowi lub rozwój elektromobilności. To już siódma edycja konkursu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, którego współorganizatorem jest również Energa-Operator. Konkurs rusza 2 sierpnia i będzie trwał do 30 września br.

Na laureatów czekają statuetki oraz granty inwestycyjne o wartości 15 tys. zł każdy, które będzie można przeznaczyć na kolejne projekty poprawiające bezpieczeństwo dostaw energii oraz komfort życia i pracy mieszkańców.

Na nagrody mają szanse jednostki samorządu terytorialnego podejmujące działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające elektromobilność.

Dla jury przy ocenie szczególnie istotne będą:

  • działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie, w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii;
  • wsparcie działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju;
  • działania w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikające z trudnych warunków atmosferycznych;
  • działania w celu termomodernizacji budynków lub wymiany systemów grzewczych na proekologiczne rozwiązania;
  • działania na rzecz przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych;
  • reprezentowanie lokalnych społeczności, przedstawianie ich postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.

Konkurs organizowany jest przez PTPiREE przy wsparciu firm: Energa-Operator, Enea Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem przez Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Regulamin, informacje o konkursie, a następnie jego wyniki znajdziemy tutaj.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl