ENERGA-OPERATOR przyłącza słoneczne źródła

Moc zainstalowana fotowoltaicznych źródeł energii przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR wynosi już ponad 1,1 GW. W pierwszym półroczu 2021 roku wzrosła ona o blisko 310 MW.

Większą część przyłączonych solarnych mocy zapewniają mikroinstalacje, które coraz częściej znajdują się na dachach polskich domów. Ich łączna moc zainstalowana wedle danych na koniec I półrocza 2021 wyniosła ponad 885 MW, które przypadały na niemal 121 tysięcy mikroźródeł.

Blisko 280 MW zapewniały 323 źródła wytwórcze o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW.

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku moc zainstalowana mikroinstalacji fotowoltaicznych wzrosła o 255,25 MW zaś ich liczba o niemal 33 tysiące sztuk. Do sieci ENERGA-OPERATOR w tym samym okresie przyłączonych zostało również 66 większych źródeł wytwórczych wykorzystujących energię słońca o zsumowanej mocy zainstalowanej przekraczającej 54 MW.

Dynamicznie rosnącą liczba solarnych źródeł generowania energii elektrycznej przyłączonych do sieci to spore wyzwanie dla OSD. Fotowoltaika generuje energię elektryczną z dużą zmiennością co może wpływać na parametry pracy sieci energetycznej.

Środkiem zaradczym, poza rozbudową i modernizacją infrastruktury, będą m.in. magazyny energii oraz odpowiednie mechanizmy zwiększania elastyczności sieci. ENERGA-OPERATOR wraz z partnerami z Europy bierze aktywny udział w wypracowywaniu rozwiązań niezbędnych dla transformacji energetycznej m.in. poprzez udział w projektach EUniversal, OneNet, SERENE oraz Sustenance. Pozyskuje również niezbędne doświadczenie poprzez budowę magazynów energii służących do stabilizacji pracy sieci energetycznej. Jeden z obiektów tego typu, zlokalizowany w pobliżu farmy fotowoltaicznej w Czernikowie, zostanie wkrótce oddany do użytku.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl