ENERGA-OPERATOR w nowym raporcie PTPiREE

W 2020 roku zużycie energii elektrycznej wyniosło 165,5 TWh. W tym czasie polscy operatorzy wydali na inwestycje ponad 8,6 mld złotych. Dystrybutorzy energii odnotowali rekordowy wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia do poziomu 27,6 proc. Miniony rok był również wyjątkowy dla prosumentów, gdyż w ciągu 12 miesięcy energetycy przyłączyli do sieci 303 tysięcy mikroinstalacji, czyli ponad 3 krotnie więcej niż w poprzednim roku.  

Powyższe to niewielka część danych, które można znaleźć w raporcie „Energetyka. Dystrybucja i przesył 2020”, wydanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej we współpracy ze skupionymi w Towarzystwie spółkami, w tym Energa- Operator. Opracowanie na ponad 120 stronach prezentuje istotne informacje związane z rynkiem dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej. To nie tylko liczby, wskaźniki i wykresy, a przede wszystkim analizy i opinie ekspertów. Wszystko to składa się na kompleksowy obraz tego sektora w Polsce.

Raport zawiera nie tylko kompleksowe dane z ubiegłego roku. Sporo miejsca poświęcono w nim perspektywom branży.

Opracowanie bardzo obszernie omawia inwestycje, innowacje, współpracę z samorządami  i działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Energa-Operator, Eneę Operator, Innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja.

W raporcie m.in.:

  • Dynamiczny wzrost mikroinstalacji
  • Rozwój elektromobilności
  • Finansowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej
  • Energetyka w czasie pandemii
  • Rok 2020 w liczbach
  • Inwestycje w branży
  • Innowacyjność
  • CSR w energetyce
  • Z perspektywy PTPiREE

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl