Europejska współpraca dystrybutorów energii elektrycznej

Transformacja energetyczna to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw zarządzających sieciami dystrybucyjnymi. Sprostanie mu wymaga współpracy wykraczającej poza poziom poszczególnych państw. ENERGA-OPERATOR współtworzy nowe rozwiązania dla sektora dystrybucji energii elektrycznej zarówno na poziomie krajowym, poprzez uczestnictwo w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, jak również europejskim, będąc członkiem organizacji E.DSO oraz EU-DSO Entity.

- Decentralizacja systemów energetycznych sprawia, że coraz więcej odnawialnych źródeł wytwórczych przyłączanych jest bezpośrednio do sieci dystrybucyjnych. Proces ten wymagać będzie nie tylko rozbudowy i modernizacji infrastruktury, ale również innowacyjnego podejścia, a także wdrożenia odpowiednich rozwiązań prawnych.  Dzielenie się doświadczeniem oraz wypracowywanie spójnego stanowiska w kwestiach regulacyjnych przed instytucjami, takimi jak Komisja Europejska oraz Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki to najważniejsze cele współpracy europejskich dystrybutorów energii w ramach stowarzyszeń E.DSO i EU-DSO Entity – mówi dr hab. Wiesław Jasiński Wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR, Członek Rady Dyrektorów stowarzyszenia E.DSO. 

Stowarzyszenie E.DSO zrzesza 42 przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na terenie Europy. Jednym z jego głównych celów jest rozwój technologii związanych z sieciami inteligentnymi. Organizacja współuczestniczy m.in. w projektach OneNET oraz EUniversal, dzięki którym wypracowane zostaną rozwiązania zwiększające elastyczność sieci. Elastyczność sieci jest zagadnieniem kluczowym dla powodzenia transformacji energetycznej i optymalnego zagospodarowania energii wytwarzanej przez niesterowalne odnawialne źródła energii. Liderem obu projektów na terenie Polski jest ENERGA-OPERATOR.

EU.DSO Entity to organizacja formalnie powołana na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Celem organizacji jest zwiększenie wydajności sieci dystrybucji energii elektrycznej w Unii Europejskiej oraz zapewnienie ścisłej współpracy pomiędzy operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) na poziomie międzynarodowym jak również ułatwienie dialogu z operatorami systemów przesyłowych zrzeszonymi w organizacji ENTSO-E. Oficjalne zainaugurowanie działalności EU DSO Entity odbyło się 8 czerwca br., a w radzie dyrektorów zasiadł Pan Grzegorz Dolecki, wiceprezes zarządu ds. Operatora PGE Dystrybucja, który będzie reprezentował głos polskich OSD. 

Stowarzyszenie EU.DSO Entity skoncentruje swoje działania m.in. na wypracowywaniu wspólnego stanowiska dotyczącego ram prawnych, oraz Kodeksów Sieciowych UE (Kodeksy Sieci mają wyznaczyć zasady postepowania związane z zarządzaniem systemami energetycznymi, które umożliwią integrację europejskiego rynku energii), umożliwiających OSD sprawne funkcjonowanie w zmieniających się ze względu na rozwój OZE warunkach oraz na relacjach z europejskimi instytucjami, takimi jak Komisja Europejska. Organizację współtworzy obecnie ponad 900 podmiotów.

- Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zrzeszeni w ramach EU-DSO Entity dostarczają energię elektryczną dla ponad 250 milionów odbiorców, z których znaczna część w niedalekiej przyszłości będzie również energię wytwarzać. Współdziałając wraz z naszymi polskimi oraz europejskimi partnerami mamy świadomość, że wypracowujemy wspólne rozwiązania technologiczne i regulacyjne nie tylko dla naszych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim dla naszych klientów – dodaje Wiesław Jasiński.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl