ENERGA-OPERATOR realizuje kolejną inwestycję dla OZE ze wsparciem UE

ENERGA-OPERATOR kolejny raz skorzysta z dofinansowania z Unii Europejskiej na rozwój sieci energetycznej. Dzięki pozyskanym środkom Spółka zmodernizuje ponad 24 kilometrowy odcinek linii wysokiego napięcia relacji Płock – Sierpc. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla odnawialnych źródeł energii, a także zwiększy niezawodność dostaw energii elektrycznej. ENERGA-OPERATOR pozyskała już łącznie ponad 225 milionów złotych w ramach europejskiej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. 

W miniony czwartek przedstawiciele ENERGA-OPERATOR Prezes Alicja Barbara Klimiuk i Wiceprezes Wiesław Jasiński oraz Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podpisali w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Płock – Sierpc”.

DSC 0778

Projekt przeprowadzony na obszarze działania Oddziału w Płocku, na terenie gmin Stara Biała, Gozdowo, Bielsk oraz Sierpc zostanie wsparty środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (poddziałanie 1.1.2) „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej o dodatkowe 24 MWe. Dzięki temu projekt przyczyni się do obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przebudowa sieci o łącznej długości 24,2 km wpłynie także na poprawę efektywności pracy systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Modernizacja linii wysokiego napięcia (WN) relacji Płock – Sierpc, obejmuje wymianę przewodów roboczych na przewody wysokotemperaturowe wraz z wymianą przewodu odgromowego i komunikacyjnego (OPGW), a także niezbędne prace przystosowawcze realizowane na 89 stanowiskach słupowych. Dzięki realizacji zadania, linia będzie mogła pracować przy temperaturze roboczej nawet +80 C0, co znacznie zwiększy jej obciążalność. 

Wsparcie środków UE wyniesie blisko 4,5 mln zł. Ukończenie inwestycji planowane jest na marzec 2023 roku.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl