ENERGA-OPERATOR zamontuje kolejne liczniki zdalnego odczytu. Tym razem przybędzie ich blisko pół miliona

ENERGA-OPERATOR zamontuje kolejne liczniki zdalnego odczytu. Tym razem przybędzie ich blisko pół miliona

ENERGA-OPERATOR rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawy blisko pół miliona liczników zdalnego odczytu. Spółka jest polskim liderem pod względem liczby zamontowanych tego typu urządzeń. Ze zdalnego pomiaru już teraz korzysta ponad 1,4 miliona odbiorców przyłączonych do zarządzanej przez ENERGA-OPERATOR sieci energetycznej. Dzięki podpisanym w ostatnich dniach umowom wkrótce będzie ich niemal 2 miliony. Spółka ma w planach zapewnienie zdalnego pomiaru wszystkim swoim klientom w ciągu najbliższych kilku lat.

DSC 3767 DSC 3886

Nowe układy pomiarowe zostaną dostarczone przez dwóch dostawców - Apator S.A oraz SAGEMCOM Poland sp. z o.o. , którzy kontynuują współpracę z ENERGA-OPERATOR SA.

Łączna liczba zakontraktowanych w ramach najnowszych umów urządzeń to blisko 471 tysięcy  liczników i 25 tysięcy modemów komunikacji zastępczej.

- Zdalne opomiarowanie stanowi integralny element inteligentnych sieci energetycznych. Jest również ważnym filarem transformacji energetycznej, bez którego wprowadzanie nowych rozwiązań, związanych np. ze zwiększaniem elastyczności sieci, nie będzie w pełni możliwe. ENERGA-OPERATOR przywiązuje ogromną wagę do sprawnego wdrażania inteligentnych liczników. Już teraz korzysta z nich blisko połowa odbiorców przyłączonych do naszej sieci a w najbliższych latach planujemy zamontować inteligentne urządzenia pomiarowe, u wszystkich naszych klientów – mówi Krzysztof Bortkiewicz Wiceprezes Zarządu ENERGA-OPERATOR. 

Nowe liczniki, które wkrótce trafią do klientów ENERGA-OPERATOR to liczniki dwukierunkowe, przystosowane również do potrzeb prosumentów korzystających z mikroinstalacji OZE.

20210922 100548

Posiadają one szereg funkcjonalności. Przesyłają dane za pomocą linii energetycznej (PLC), jak również, w przypadku wyposażenia w modem komunikacji zastępczej, przy wykorzystaniu sieci GSM.   Urządzenia same potrafią określić najlepszy sposób przekazywania informacji na dany moment oraz dokonać przełączenia fazy, na której ma być przesyłany sygnał z użyciem PLC, celem poprawy jego jakości. Zastosowanie dodatkowego modemu GSM pozwala na użytkowanie liczników w miejscach, w których nie ma jeszcze odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do przesyłania danych za pomocą linii energetycznych.

Liczniki inteligentne umożliwiają dokonywanie pomiaru w czasie rzeczywistym, eliminując tym samym ryzyko ewentualnych błędów odczytowych. Pozwalają m.in. na wykonywanie dokładnej analizy parametrów jakościowych przesyłanej energii, a także zdalną realizację niektórych usług, takich jak zmiana grupy taryfowej, w przypadku zmiany umowy przez odbiorcę. Powiadamiają również operatora o błędach technicznych, takich jak brak napięcia, bez konieczności interwencji ze strony odbiorcy. Ich zastosowanie umożliwi precyzyjne określenie klientów dotkniętych ewentualną awarią,  ułatwiając tym samym szybsze przywrócenie dostaw energii elektrycznej.

Zdalne liczniki dają możliwość bieżącego monitorowania i lepszego zarządzania zużyciem energii. Za pomocą portalu https://mojlicznik.energa-operator.pl lub mobilnej aplikacji „Mój licznik”, odbiorcy z nich korzystający, mogą przeprowadzić szczegółową analizę poboru energii w wybranych okresach – dzień, miesiąc lub rok, a także przeprowadzić symulację kosztów dla poszczególnych grup taryfowych przy użyciu cen wybranego sprzedawcy.

W przyszłości zdalne liczniki pozwolą również na udział odbiorców i prosumentów,  w tworzącym się rynku usług związanych z elastycznością sieci.

- Na zdalne opomiarowanie należy patrzeć szerzej niż przez pryzmat samego tylko pozyskiwania odczytów. Jego wykorzystanie umożliwi skoordynowanie działań przyłączonych do sieci odbiorców energii, jej wytwórców, a także prosumentów, pozwalając na bilansowanie sieci na wszystkich poziomach oraz optymalne wykorzystanie generowanej przez OZE energii, w pobliżu miejsca jej wytworzenia. W momencie, w którym 100 % odbiorców energii w Polsce objętych będzie zdalnym pomiarem uzyskamy rzeczywisty bilans, pozwalający na ograniczenie strat sieciowych do minimum, przy zapewnieniu bezpiecznych dostaw energii elektrycznej – dodaje Krzysztof Bortkiewicz.

ENERGA-OPERATOR zwiększając liczbę zdalnych układów pomiarowych, jednocześnie sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę, pozwalająca na przesyłanie, za pomocą linii energetycznych, zbieranych  przez nie danych.

Wszystkie dotychczas stosowane elementy systemu komunikacyjnego bazują na rozwiązaniach otwartych, które mogą być dostarczane lub modyfikowane przez wielu producentów. Takie podejście korzystnie przekłada się na ograniczanie kosztów wdrożenia i utrzymania infrastruktury.

Liczniki, które są przedmiotem umów zawartych w tym tygodniu uwzględniają kolejne elementy rozwoju technologicznego m.in. automatyczne wyszukiwanie faz nośnych sygnału po PLC oraz wykorzystywanie szerokopasmowej częstotliwości komunikacji. W perspektywie najbliższej przyszłości możliwość stałego rozwoju liczników w ramach prowadzonych postępowań zakupowych jest dla nas ważnym elementem dostaw urządzeń z powodu zaadresowanych wobec OSD oczekiwań legislacyjnych oraz możliwości dostosowywania infrastruktury do nowych rozwiązań technologicznych – wspomniała Ewa Sikora Dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych ENERGA-OPERATOR.

Montaż liczników rozpocznie się w 2022 roku.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl