Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 23 grudnia 2021 roku w ENERGA-OPERATOR SA obowiązują nowe Standardy Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB.

Tekst jednolity wraz z opisem zmian dostępny jest pod poniższym adresem. Zmianie ulegają również szablony WSDL/XSD dla komunikatów:

- Wprowadzenie Odbiorcy do pustego PPE (CustomerMoveIn),

- Dane pomiarowe na potrzeby Sprzedawcy (ValidatedDataforBilling).  

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 23 grudnia 2021 roku.

 1. W komunikacie 7.1.1. Zgłoszenie wprowadzenia Odbiorcy do pustego PPE wprowadzono zmiany:
  a ) w sekcji 1 dodano pole: Godzina podłączenia ryczałtu,
  b) w sekcji 1 dodano pole: Godzina odłączenia ryczałtu,
  c) w sekcji 1.4. dodano pole: Grupa przyłączeniowa VI.
 2. W komunikacie 7.18.1.  Dane pomiarowe na potrzeby Sprzedawcy wprowadzono zmiany:
  a) w polu 1.5. dla atrybutu Powód odczytu rozszerzono słownik o wartości:
  • M – odczyt instalacyjny
  • D – odczyt demontażowy
  b) w polu 1.10.7.1.3.1.2.4.2. dodano atrybut Uzupełniający powód odczytu ze słownikiem:
  • ZL – zerowanie liczydła
  • PL – przekręcenie liczydła
  c) w polu 1.10.7.1.4.1.1. dla atrybutu Kod przyczyny korekty rozszerzono słownik o wartość:
  • K6 – korekta zużycia na liczniku podstawowym na podstawie danych z licznika rezerwowego

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 23 grudnia 2021 r.)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl