Dbałość o środowisko potwierdzona certyfikatem

ENERGA-OPERATOR uzyskała certyfikat ISO 14001 dla funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego. Certyfikat jest potwierdzeniem prowadzenia działalności z najwyższą możliwą troską o środowisko naturalne.

- Dbałość o otoczenie, zwłaszcza środowisko naturalne, jest dla ENERGA-OPERATOR zagadnieniem kluczowym. Dokładamy starań, aby nasza działalność nie tylko, była jak najmniej dla niego uciążliwa, ale również niosła dodatkowe korzyści. Przykładem jednego z prowadzonych przez ENERGA-OPERATOR działań na rzecz przyrody jest program montażu platform pod bocianie gniazda. Jest ich już blisko 12 tysięcy. Naszą rolą jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest również przyłączanie do sieci energetycznej Odnawialnych Źródeł Energii – mówi Alicja Barbara Klimiuk Prezes Zarządu ENERGA-OPERATOR - Dziękuję wszystkim naszym pracownikom za profesjonalne bieżące działanie i wysokie zaangażowanie w trakcie przeprowadzanych audytów.

System Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego ma na celu uporządkowanie zagadnień związanych ze skutkami oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Dzięki niemu możliwa jest sprawna ocena rezultatów prowadzonych działań i ich odpowiednia korekta, która pozwala osiągać coraz lepsze efekty.

Założeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest identyfikacja aspektów środowiskowych, stworzenie ich rejestru oraz wyszczególnienie tych istotnych w działalności przedsiębiorstwa.

ENERGA-OPERATOR systematycznie realizuje inwestycje mające korzystny wpływ na środowisko. M.in. poprzez modernizację sieci, która prowadzona jest z myślą, zarówno zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, jak też ograniczenia strat związanych z jej przesyłem. Spółka dba również o bociany, które szczególnie upodobały sobie słupy energetyczne na lokalizację swoich domostw. Specjalne platformy, montowane przez energetyków, pozwalają na wyniesienie gniazda ponad linię energetyczną, co zabezpiecza jego lokatorów przed porażeniem. Szacuje się, że na słupach należących do ENERGA-OPERATOR może mieszkać nawet ¼ populacji polskich bocianów.  

ISO 14001 to międzynarodowa norma, która pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o podejście procesowe.  Stworzona została z uwzględnieniem cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act, czyli Zaplanuj-Zrealizuj-Sprawdź-Działaj). Zakłada w pierwszej kolejności planowanie działań. Następnie ich realizację oraz weryfikację z ustaleniami przygotowanego planu. Rezultat końcowy analizowany jest pod kątem możliwości wprowadzenia odpowiednich działań korygujących, zapobiegawczych lub doskonalących.

Zewnętrzny audyt przeprowadzony w ENERGA-OPERATOR potwierdził zgodność działania z normą ISO 14001. Ważność poprzedniego posiadanego przez Spółkę certyfikatu wygasała 05 października 2021 roku. Obecny certyfikat ważny jest do 05 października 2024 roku.

Certyfikat

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl