100 km sieci energetycznej dla OZE

100 km sieci energetycznej dla OZE

ENERGA-OPERATOR ukończyła modernizację ponad 100 kilometrów sieci energetycznych średniego napięcia (SN) oraz czterech kluczowych stacji elektroenergetycznych w woj. kujawsko – pomorskim.  Inwestycje przeprowadzono w ramach projektu objętego wsparciem funduszy UE. Dzięki jego realizacji potencjał przyłączeniowy dla OZE wzrósł o 37 MW.

Zakończony właśnie projekt („Budowa i modernizacja sieci SN wraz z wymianą transformatorów umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Toruń ENERGA-OPERATOR SA”) łączył przebudowę sieci SN z modernizacją czterech kluczowych stacji elektroenergetycznych - Głównych Punktów Zasilania (GPZ). Zrealizowanych zostało 9 zadań, na obszarze 11 gmin województwa kujawsko-pomorskiego: Dobre, Osięciny, Radziejów, Piotrków Kujawski, Skępe, Lipno, Fabianki, Rypin, Skrwilno, Baruchowo i Włocławek.

Zwiększenie mocy transformatorów

Modernizacja GPZ w Radziejowie, Piotrkowie Kujawskim, Lipnie i Rypinie obejmowała przede wszystkim wymianę transformatorów, na jednostki o większej mocy. Łącznie wymieniono ich 8 szt., po 2 w każdej z lokalizacji. Ważne było także dostosowanie GPZ-ów do nowych transformatorów, między innymi poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wymianę niektórych elementów stacji.

Poprawa bezpieczeństwa

Inwestycja objęła również 100 km sieci energetycznej. Wybudowano 3,5 km nowych linii, a 96,6 km zmodernizowano. Wymieniono m.in. wyeksploatowane słupy. Przewody na liniach oraz odgałęzienia średniego napięcia 15 kV (SN) zastąpiono przewodami niepełnoizolowanymi. W wybranych miejscach zamontowano rozłączniki zarówno te sterowane ręczne, jak i te z telesterowaniem. Ich montaż zwiększy możliwości konfiguracyjne sieci.

Przeprowadzone prace poprawią możliwości przesyłu energii elektrycznej oraz pozwolą na redukcję strat sieciowych. Wpłyną także pozytywnie na odporność sieci na niekorzystne oddziaływania środowiska, przyczyniając się do obniżenia częstości i skrócenia czasu trwania awaryjnych przerw w dostawie energii elektrycznej.

Wszystko to będzie mieć pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne województwa kujawsko-pomorskiego oraz jakość życia jego mieszkańców, którym energię elektryczną dostarcza ENERGA-OPERATOR.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wyniosła 28,5 miliona złotych , z czego około 18 milionów stanowić będzie dofinansowanie UE.

Inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem funduszy unijnych można przeglądać za pomocą interaktywnej mapy udostępnionej na stronie ENERGA-OPERATOR.

Załączniki

jpg

GPZ RYPIN

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 3,2 MB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl