ENERGA-OPERATOR  rozwinie inteligentną sieć dystrybucji dzięki środkom z EBI

ENERGA-OPERATOR rozwinie inteligentną sieć dystrybucji dzięki środkom z EBI

Energa SA i ENERGA-OPERATOR SA podpisały umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kwotę do 150 mln euro. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji.

Działania inwestycyjne realizowane przy wsparciu środków z EBI dotyczyć będą m.in. budowy, rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej ENERGI-OPERATORA na całym terenie działania spółki. Planowane inwestycje wpisują się w program budowy inteligentnych sieci dystrybucyjnych Smart Grid. Pozwolą też na przyłączanie nowych odbiorców odnawialnych źródeł energii (OZE) i dalszą poprawę niezawodności sieci. Dofinansowany zostanie też rozwój inteligentnych systemów pomiarowych (smart metering), w montażu których ENERGA-OPERATOR jest krajowym liderem . Spółka zainstalowała ponad 1,5 mln liczników działających w tej technologii, co stanowi ponad 50 proc. wszystkich liczników u jej odbiorców na niskim napięciu.

Zgodnie z podpisaną umową, pozyskane środki będą mogły zostać wykorzystane w transzach w ciągu trzech lat od daty podpisania umowy, zaś maksymalny okres spłaty zobowiązań to siedemnaście lat.

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl