Flaga UE

Komunikat dot. warunków wizyt monterów w lokalach Klientów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pracowników oraz Klientów informujemy, iż wszystkie prace realizowane są przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Zarówno prace eksploatacyjne przy układach pomiarowych energii elektrycznej, w tym związane z odczytami wskazań liczników, wymianami liczników i przyłączaniem mikroinstalacji, realizowane są w Spółce z zachowaniem środków bezpieczeństwa oraz obowiązujących wymagań sanitarnych. Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy o przewietrzenie mieszkania bezpośrednio przed wizytą naszego pracownika oraz o zachowanie odległości minimum 1,5 m w trakcie jego pobytu. Dodatkowo każdorazowa wizyta montera wymaga poświadczenia przez klienta, że żaden z domowników nie przebywa w izolacji i nie odbywa kwarantanny w lokalu, w którym ma odbyć się wizyta montera.

Zwracamy uwagę, że obowiązkiem Odbiorcy energii elektrycznej jest umożliwienie uprawnionym przedstawicielom ENERGA–OPERATOR S.A. - operatorowi sieci dystrybucyjnej, dostępu do licznika energii elektrycznej znajdującego się na terenie Odbiorcy, w tym m.in. umożliwienie naszym przedstawicielom wejścia do mieszkania lub na prywatną posesję w celu dokonania odczytu licznika. Powyższe dotyczy wszystkich podmiotów przyłączonych do sieci elektroenergetycznej OSD ENERGA–OPERATOR S.A. niezależnie od sposobu rozliczeń w tym m.in. przy rozliczeniach rzeczywistych oraz rozliczeniach przedpłatowych. Podstawy prawne regulujące powyższe kwestie to: art.13 ust.4 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. ws. szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz art. 6 Ustawy Prawo Energetyczne.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl