Projekty EUniversal oraz OneNet będą realizowane w Mławie

Projekty EUniversal oraz OneNet będą realizowane w Mławie

Mieszkańcy ul. Podmiejskiej w Mławie będą mogli wziąć udział w projektach EUniversal oraz OneNet, wspartych przez Komisję Europejską. 21 marca 2022 roku o godz. 17 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Stary Rynek 13 odbędzie się spotkanie, na którym zostaną zaprezentowane ich założenia. Podczas spotkania będzie można również zgłosić chęć uczestnictwa w projektach. Udział w testach wiąże się z gwarantowanym wynagrodzeniem uzależnionym od intensywności współpracy uczestników.

EUniversal oraz OneNet to innowacyjne projekty realizowane wraz z europejskimi partnerami przez ENERGA-OPERATOR. Ich wspólnym celem jest stworzenie rozwiązań umożliwiających sprawne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, w której pracować będą liczne rozproszone źródła energii, np. takie jak przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne. Kluczowym aspektem prowadzonych w ich ramach działań jest współpraca spółki energetycznej z użytkownikami sieci, zarówno wytwórcami, jak i odbiorcami energii elektrycznej.

ENERGA-OPERATOR wraz z firmą Ensprion, Instytutem Energetyki oraz innymi polskimi i europejskimi partnerami, organizuje cykl spotkań z mieszkańcami terenów wyznaczonych obszarów demonstracyjnych. 

Realizacja projektów przyczyni się do stworzenia mechanizmów, które w przyszłości pozwolą użytkownikom sieci na zarabianie na elastycznym korzystaniu z energii elektrycznej.

Udział uczestników w projektach może obejmować jedno lub oba z następujących działań:

  • zmniejszenie konsumpcji energii lub też produkcji energii z paneli PV,
  • sterowanie pracą pompy ciepła.

Wyniki uzyskane w projektach będą wykorzystane także na potrzeby bilansowania krajowego systemu elektroenergetycznego, zarządzanego przez Operatora Systemu Przesyłowego, którego rolę pełnią Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W Mławie przy ul. Podmiejskiej zamontowana zostanie innowacyjna stacja transformatorowa oraz niezbędna automatyka. Dzięki tym rozwiązaniom poprawią się warunki produkcji energii z mikroinstalacji. Dodatkowo mieszkańcy uzyskają możliwość sprzedaży usług redukcji zużycia lub generacji energii, za pośrednictwem przeznaczonej do tego celu internetowej platformy zakupowej.

EUniversal oraz OneNet to innowacyjne projekty realizowane z wykorzystaniem dotacji unijnych otrzymanych z Komisji Europejskiej na badania i rozwój. Dzięki pozyskanym funduszom ENERGA-OPERATOR prowadzi intensywne badania, które pomogą wyeliminować zagrożenia w pracy infrastruktury energetycznej (jak np. przeciążenia czy problemy napięciowe). Jednym z kierunków są usługi podnoszące elastyczność sieci elektroenergetycznej i współpraca z klientami w zakresie ich odpłatnego świadczenia na rzecz spółek energetycznych.

Więcej o projektach można przeczytać tu https://euniversal.eu/ oraz https://onenet-project.eu/

Podmioty i osoby zainteresowane udziałem w projektach OneNet oraz EUniversal mogą zgłaszać się również poprzez partnera projektu Enspirion Sp. z o.o. pełniącego rolę agregatora:

 

log

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl