Polski sektor elektroenergetyczny z pomocą dla Ukrainy

W działania związane z pomocą Ukrainie, w celu wzmocnienia zaplecza elektroenergetycznego, włączyły się polskie spółki dystrybucyjne - Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator, Tauron Dystrybucja, PKP Energetyka - oraz operator przesyłowy Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Wojna w Ukrainie spowodowała cierpienie ludzi oraz ogromne straty materialne, które dotknęły również infrastrukturę elektroenergetyczną. Grupy energetyczne w Polsce, także poprzez działające w ich ramach fundacje, jak i zaangażowanie samych pracowników, organizują zakwaterowanie uchodźców, zbiórki darów, wpłacają środki pieniężne oraz wspierają pomoc we wszelkich możliwych aspektach.

Jednym z priorytetów jest także wsparcie w utrzymaniu pracy ukraińskiego systemu elektroenergetycznego oraz gospodarki. Z uwagi na zniszczenia spowodowane działaniami wojennymi system elektroenergetyczny potrzebuje znacznego wsparcia w zakresie materiałów i sprzętu, które pozwolą na przywrócenie dostaw energii elektrycznej w najbardziej strategicznych obszarach.

W działania związane z pomocą Ukrainie w celu wzmocnienia zaplecza elektroenergetycznego włączyły się polskie spółki dystrybucyjne - Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator, Tauron Dystrybucja, PKP Energetyka - oraz operator przesyłowy Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Każdy z operatorów przekazał urządzenia i materiały, które mają wspomóc odbudowę i utrzymanie zasilania na obszarze objętym działaniami wojennymi bądź odbudowanie zniszczonych sieci elektroenergetycznych. Wśród najpotrzebniejszych materiałów znalazły się m.in. przewody energetyczne dla linii niskiego i średniego napięcia wraz z osprzętem, żerdzie wirowane, transformatory SN/nn i agregaty prądotwórcze. Nie jest to koniec pomocy dla ukraińskiej energetyki. W najbliższym czasie operatorzy planują kolejny transport i przekazanie następnej partii materiałów.

Współpraca została zainicjowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Transport pomocy przekazywanej Ukrainie koordynuje i organizuje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl