ENERGA-OPERATOR rozpoczyna współpracę z mieszkańcami Mławy w ramach projektów EUniversal oraz OneNet

ENERGA-OPERATOR rozpoczyna współpracę z mieszkańcami Mławy w ramach projektów EUniversal oraz OneNet

Pierwsi mieszkańcy osiedla przy ul. Podmiejskiej w Mławie zgłosili chęć udziału w projektach EUniversal oraz OneNet. Właśnie tam został zlokalizowany jeden z polskich obszarów demonstracyjnych obydwu projektów. Dzięki realizacji projektów na osiedlu zamontowana zostanie nowatorska stacja transformatorowa pozwalająca na lepsze wykorzystanie energii z mikroinstalacji. Uczestnicy przetestują również rozwiązania z zakresu usług elastyczności sieci.

ENERGA-OPERATOR współpracując z firmą Enspirion, Instytutem Energetyki oraz innymi polskimi i europejskimi partnerami, organizuje cykl spotkań z mieszkańcami terenów w Polsce, wyznaczonych na obszary demonstracyjne.   

EUniversal oraz OneNet to innowacyjne projekty dofinansowane ze środków unijnego programu badawczo rozwojowego Horyzont 2020. Ich wspólnym celem jest stworzenie rozwiązań umożliwiających sprawne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, w której pracować będą liczne rozproszone źródła energii, np. takie jak przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne. Kluczowym aspektem prowadzonych w ich ramach działań jest współpraca Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) z użytkownikami sieci energetycznej - wytwórcami oraz odbiorcami energii elektrycznej.

- Uczestnicy projektów EUniversal oraz OneNet przyczynią się do wypracowania rozwiązań niezbędnych dla powodzenia procesu transformacji energetycznej zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej. Ich doświadczenia posłużą tworzeniu nowego rynku usług związanych z elastycznością sieci, z którego w przyszłości korzystać będzie mógł być każdy z nas – powiedział dr hab. Wiesław Jasiński Wiceprezes ENERGA-OPERATOR – Projekty pozwolą również sprawdzić w praktyce, najnowsze, opracowane przy udziale Energa-Operator, rozwiązania technologiczne, takie jak inteligentna stacja średniego napięcia, która w sposób autonomiczny dostosowuje parametry pracy sieci elektroenergetycznej do aktualnego obciążenia, uwzględniając ilość energii wprowadzanej do niej przez mikroinstalacje – dodał Prezes Jasiński.

21 marca, w mławskim Domu Kultury odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele i eksperci ENERGA-OPERATOR oraz Enspirion, spółki z Grupy Orlen, zaprezentowali projekt mieszkańcom ul. Podmiejskiej, a także udzielili odpowiedzi na zadane pytania. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski.

- Energa-Operator jest naszym partnerem inwestycyjnym, dlatego cieszę się, że tak ważny projekt realizowany jest właśnie w naszym mieście. Przyniesie on nie tylko bezcenne doświadczenia, które zostaną wykorzystane w kształtowaniu przyszłego prawa, ale i realne korzyści dla naszych mieszkańców – powiedział Sławomir Kowalewski, Burmistrz Mławy.

Do udziału w projektach zgłosili się już chętni z innych miejscowości w Polsce, w których również zlokalizowane zostały obszary demonstracyjne m.in. z Gminy Przywidz, Kalisza, a także Pucka oraz sąsiednich miejscowości.

OneNet realizowany jest przez konsorcjum 72 podmiotów z branży energetycznej działających na terenie 23 państw.

W jego ramach przetestowane zostaną m.in. rozwiązania z zakresu usług elastyczności sieci, polegające na dostosowywaniu poziomów zużywanej lub generowanej energii, przez przyłączonych użytkowników. Pozwoli to na zapewnienie optymalnych parametrów pracy sieci elektroenergetycznej.

EUniversal zakłada m.in. współpracę OSD z użytkownikami sieci energetycznej posiadającymi mikroinstalacje. Zamontowanie odpowiednich urządzeń umożliwi monitorowanie pracy instalacji wytwórczych, w celu zapewnienia jak najlepszych parametrów energii płynącej w sieci. Obszary demonstracyjne EUniversal zlokalizowano w Niemczech, Portugalii, a także w trzech miejscowościach w Polsce – gminie Linia na Pomorzu, Czajkowie w woj. wielkopolskim oraz w Mławie.

Integralnym i niezwykle ważnym elementem projektu EUniversal jest montaż w wybranych miejscach, nowatorskich stacji elektroenergetycznych średniego napięcia FlexStation, opracowanych wspólnie przez ENERGA-OPERATOR oraz Instytut Energetyki, zapewniających autonomiczne zarządzanie siecią.

Stacja ta, która może być również sterowana zdalnie, posiada transformator z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów, który pozwala na automatyczne i dynamiczne dostosowywanie jego napięcia do aktualnych potrzeb związanych z obciążeniem sieci i pracą podłączonych do niej mikroinstalacji.

 

Podmioty i osoby zainteresowane udziałem w projektach OneNet oraz EUniversal mogą zgłaszać się również poprzez partnera projektu Enspirion Sp. z o.o. pełniącego rolę agregatora:

 

Udział w testach wiąże z gwarantowanym wynagrodzeniem uzależnionym od aktywności uczestnika.

 

loga euniversal onenet

 

 

 

Załączniki

jpg

Spotkanie z mieszkańcami Mławy w ramach projektów EUniversal oraz OneNet

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 5,0 MB

jpg

Spotkanie z mieszkańcami Mławy w ramach projektów EUniversal oraz OneNet

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 272,3 kB

jpg

Spotkanie z mieszkańcami Mławy w ramach projektów EUniversal oraz OneNet

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 4,8 MB

jpg

Spotkanie z mieszkańcami Mławy w ramach projektów EUniversal oraz OneNet

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 5,5 MB

jpg

Spotkanie z mieszkańcami Mławy w ramach projektów EUniversal oraz OneNet

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 4,6 MB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl