Flaga UE

Komunikat dotyczący zasad certyfikacji źródeł wytwórczych (zgodność z kodeksem NC RfG) - zakończenie okresu przejściowego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z postanowieniami dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych":

I. Z dniem 30 kwietnia 2022r. zakończy się okres przejściowy, w którym dopuszczono posługiwanie się certyfikatem zgodności potwierdzającym zgodność urządzenia wytwórczego z:

- wymogami kodeksu sieci NC RfG, bez względu na zastosowany program certyfikacji

lub

-  normą PN–EN 50549-1 lub normą PN–EN 50549-2

wraz z dokumentem potwierdzającym, na podstawie zawartej umowy z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu.

II. Od 1 maja 2022 r. w celu potwierdzenia zgodności konieczne jest okazanie certyfikatu zgodności wystawionego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w dokumencie "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych", potwierdzającego zgodność z wymaganiami następujących dokumentów:

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)
  2. Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Dla składanych dokumentów (zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji lub w przypadku realizacji przyłączenia na podstawie umowy o przyłączenie, na etapie doręczenia dokumentu instalacji/dokumentu modułu wytwarzania energii/wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie), z datą wpływu do Energa-Operator późniejszą niż 30 kwietnia 2022 r., dla których wymaganym załącznikiem jest certyfikat sprzętu, wymagany będzie certyfikat potwierdzający zgodność z dokumentami wymienionymi w pkt. II.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl