ENERGA-OPERATOR doceniona przez samorząd w Sierpcu

ENERGA-OPERATOR doceniona przez samorząd w Sierpcu

ENERGA-OPERATOR co roku inwestuje miliony złotych w modernizację sieci elektroenergetycznej na terenie swojego płockiego Oddziału. Tylko w 2021 roku nakłady na ten cel wyniosły ponad 220 milionów złotych. Działania energetyków zostały docenione przez samorząd powiatowy w Sierpcu, który przyznał Płockiemu Oddziałowi ENERGA-OPERATOR nagrodę  „Sierpeckie Orły 2022”.

- Dobra współpraca z ENERGA-OPERATOR jest dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu bardzo ważna. Uruchomienie Rejonu Dystrybucji w Sierpcu oraz plany inwestycyjne i modernizacyjne w zakresie rozwoju sieci energetycznej tej części regionu były dla mnie priorytetem. Zrealizowane już plany inwestycyjne i modernizacyjne w zakresie zwiększania możliwości przyłączeniowych dla mieszkańców i przedsiębiorców zaowocowało niezawodnością dostaw energii. Dlatego też Płocki Oddział ENERGA-OPERATOR otrzymał nagrodę „Sierpeckie Orły 2022”.  Jest to uhonorowanie zasług za działalność społeczną, polityczną i gospodarczą na rzecz powiatu sierpeckiego. Wyróżnienie to ma stanowić formę podziękowania za całokształt działalności społecznej oraz za bezinteresowną pomoc, mającą znaczący wpływ na rozwój powiatu sierpeckiego - powiedział Andrzej Cześnik, Starosta Sierpecki.

W ubiegłym roku płocki oddział ENERGA-OPERATOR realizował na terenie powiatu sierpeckiego projekty związane przede wszystkim z przyłączeniem nowych odbiorców, w tym przedsiębiorstw, do sieci elektroenergetycznej. Modernizowano również istniejącą sieć średniego (SN) i niskiego napięcia (nN).

Warto przypomnieć, że w 2019 roku ENERGA-OPERATOR przywróciła funkcjonowanie Rejonu Dystrybucji w Sierpcu wraz dostępnym dla klientów Punktem Obsługi Przyłączeń. Od momentu przywrócenia, punkt ten, obsłużył już ponad 10 tysięcy zgłoszonych przez klientów spraw. 

- Dobra współpraca z samorządami jest dla Energa-Operator niezwykle istotna. Pozostajemy w stałym kontakcie z gminami znajdującymi się na terenie działania Rejonu Dystrybucji w Sierpcu, a także przedstawicielami władz powiatowych, tak aby inwestycje związane z rozbudową i modernizacją sieci elektroenergetycznej, jak najlepiej służyły rozwojowi regionu. Dzięki podejmowanym przez nas wspólnie działaniom udało się stworzyć dogodne warunki umożliwiające przyłączanie do sieci elektroenergetycznej nowych użytkowników, zarówno gospodarstw domowych, instytucji samorządowych oraz infrastruktury, jak i firm – powiedział Marek Paluszczak, Dyrektor Rejonu Dystrybucji Sierpc.

Tylko 2021 roku na terenie działania Rejonu Dystrybucji w Sierpcu zrealizowano blisko 600 umów przyłączeniowych, z których większość wymagała inwestycji w rozbudowę sieci elektroenergetycznej.  W roku 2021 przyłączonych zostało również 1300 mikroinstalacji.

- Jednym z ważnych zadań, jakie Energa-Operator realizuje na terenie powiatu sierpeckiego, jest  dostosowanie sieci średniego napięcia do standardu sieci inteligentnej. Prowadzone w ramach programu Smart-Grid działania obejmują m.in. montaż zdalnie sterowanych rozłączników, dzięki którym możliwe jest dokonywanie przełączeń i zmiany konfiguracji sieci, bez konieczności wysyłania ekip pogotowia energetycznego. Wraz z odpowiednimi rozwiązaniami informatycznymi, pozwala to, na znaczne skrócenie czasu usuwania ewentualnych awarii oraz ograniczenie do minimum liczby dotkniętych brakiem dostaw energii elektrycznej odbiorców – powiedział Michał Magdziarz, Dyrektor Generalny Oddziału ENERGA-OPERATOR w Płocku.

Na terenie działania Rejonu w Sierpcu zamontowanych zostało już  ponad 170 zdalnie sterowanych rozłączników, zaś w 2022 roku planowany jest montaż kolejnych 30 sztuk. Do standardów Smart-Grid przystosowanych zostało również ponad 30, znajdujących się na terenie działania Rejonu Dystrybucji w Sierpcu, stacji elektroenergetycznych średniego napięcia. 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl