GPZ Plebanka będzie jak nowy

GPZ Plebanka będzie jak nowy

Płocki oddział ENERGA-OPERATOR prowadzi gruntowną modernizację istotnej dla działania systemu dystrybucyjnego stacji elektroenergetycznej – Głównego Punktu Zasilania Plebanka. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii prowadzone prace są praktycznie nieodczuwalne dla odbiorców.

– Prowadzenie, tak znacznych prac modernizacyjnych, jeszcze do niedawna wiązałoby się z koniecznością czasowego wyłączenia przynajmniej części stacji elektroenergetycznej z użytku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań m.in. mobilnego pola mocy przebudowa może być prowadzona z zachowaniem wszystkich parametrów dostarczanej energii elektrycznej, bez konieczności zmiany konfiguracji pracy sieci. Tak, że jest ona praktycznie nieodczuwalna dla odbiorców, nie ma również czasowego negatywnego wpływu na pewność zasilania w regionie – tłumaczy Michał Magdziarz Dyrektor Generalny płockiego oddziału ENERGA-OPERATOR.

Przebudowa GPZ Plebanka pozwoli na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców gmin Gulczewo, Staroźreby, Wyszogród, a także części terenów gmin Płock, Płońsk oraz Radzanowo.  Poprawi się także m.in. pewność zasilania kluczowych zakładów przemysłowych znajdujących się w okolicy.

Modernizacja obiektu oznacza także wzrost potencjału przyłączeniowego, zarówno dla OZE, jak i odbiorców, w tym dużych przedsiębiorstw.

Z inwestycją ściśle powiązane są plany rozbudowy sieci średniego napięcia o kilkadziesiąt kilometrów nowych linii, które połączone zostaną z dotychczas istniejącymi odcinkami. Nowe powiązania zwiększą możliwości konfiguracyjne sieci oraz uczynią ją bardziej odporną na ewentualne awarie.  

GPZ Plebanka, podobnie jak inne obiekty tego typu należące do ENERGA-OPERATOR, wyposażony zostanie w rozwiązania telekomunikacyjne, umożliwiające zdalny nadzór oraz sterowanie obiektem.

Podczas prac związanych z modernizacją GPZ Plebanka wykorzystywane jest m.in. mobilne pole mocy, opracowane z udziałem inżynierów z płockiego oddziału ENERGA-OPERATOR. Urządzenie skonstruowano tak, aby mimo łatwiej w transporcie, kontenerowej formy, oferowało pełną funkcjonalność pola wysokiego napięcia, obecnego na stacjach elektroenergetycznych 110/15 kV.  Składa się ono z szeregu niezbędnych modułów – m.in. modułu rozdzielnicy wnętrzowej, modułu wyłącznika, modułów przekładników prądowych i napięciowych, modułu łącznika trójpozycyjnego oraz modułu uziemnika szybkiego.  Jego kompaktowość udało się uzyskać m.in. dzięki zastosowaniu, pozwalającej na znaczne zmniejszenie wymaganej powierzchni, izolacji gazowej.

Zastosowanie pola, a także tymczasowej linii kablowej wysokiego napięcia, pozwala na wykonywanie wszystkich prac, z zachowaniem dwustronnego zasilania stacji przez cały okres ich trwania. Oznacza to brak ograniczeń w mocy dla odbiorców,  utrzymanie parametrów energii elektrycznej, a także pełnego bezpieczeństwa jej dostaw.

Wcześniej pole mobilne wraz z tymczasową linią WN wykorzystane zostało przy modernizacji Głównego Punktu Zasilania w Nasielsku.

-  Dążymy do tego, aby dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych, a także technologii prac pod napięciem, nasze planowe działania dotyczące sieci, powodowały jak najmniej przerw w dostawach energii elektrycznej oraz utrudnień dla odbiorców – dodaje Michał Magdziarz.

W płockim oddziale ENERGA-OPERATOR, poza polem mobilnym, wykorzystywane są również m.in. mobilne stacje, rozdzielnica średniego napięcia oraz zastępcze linie elektroenergetyczne średniego i wysokiego napięcia. W celu tymczasowego zasilania odbiorców stosowane są również agregaty prądotwórcze.   

Ukończenie modernizacji GPZ Plebanka planowane jest na 2023 rok.

Załączniki

jpg

Przebudowa GPZ Plebanka

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 2,7 MB

jpg

Przebudowa GPZ Plebanka

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 2,7 MB

jpg

Przebudowa GPZ Plebanka

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 3,3 MB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl