Debata o współpracy energetyki i szkolnictwa w Olsztynie

Debata o współpracy energetyki i szkolnictwa w Olsztynie

2 czerwca w Olsztynie odbyła się konferencja poświęcona jednemu z najważniejszych wyzwań dla branży energetycznej w Polsce, jakim jest zmiana pokoleniowa i zapewnienie odpowiedniego wykształcenia przyszłym energetykom. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Energa-Operator oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Podczas konferencji Prezes Energa-Operator, Alicja Barbara Klimiuk otrzymała z rąk Wiceminister Edukacji i Nauki, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

- Mam świadomość, że sektor energetyczny wymaga szczególnej troski ze względu na bezpieczeństwo i rozwój naszego państwa. Rozwój sektora energetycznego jest ujęty we wszystkich dokumentach strategicznych polskiego rządu. Jednocześnie warto podkreślić, że sektor ten nie będzie rozwijać się, jeżeli nie będzie miał dobrze przygotowanych kadr – mówiła Sekretarz Stanu MEiN Marzena Machałek podczas konferencji.

W konferencji, która odbyła się w siedzibie olsztyńskiego oddziału Energa-Operator udział wzięli, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

- W debacie publicznej dotyczącej zmian w naszej branży często mówi się o nowych technologiach, rosnącej roli OZE, elastyczności sieci, wieku infrastruktury dystrybucyjnej, czy też konieczności jej modernizacji oraz rozbudowy. Nie możemy jednak zapominać o tym, że o powodzeniu transformacji energetycznej zadecyduje przede wszystkim jakość wykształcenia, dostosowanie programów edukacyjnych do rzeczywistych potrzeb oraz pozyskanie do pracy w sektorze tych najzdolniejszych – powiedziała Alicja Barbara Klimiuk Prezes Zarządu Energa-Operator – Wyzwanie jakim jest luka pokoleniowa, a także przekazanie dotychczas zdobytego doświadczenia nowemu pokoleniu oraz uczynienie pracy w energetyce atrakcyjnym dla młodych ludzi, powinno być więc najważniejszą z naszych trosk – dodała Alicja Barbara Klimiuk.

Podczas paneli eksperckich rozmawiano m.in. o kluczowych kompetencjach, niezbędnych do pracy w branży oraz o tym, jak najlepiej dostosować do nich podstawę programową.

Niezwykle ważną częścią konferencji była debata poświęcona współpracy szkół oraz pracodawców z branży elektroenergetycznej w woj. warmińsko-mazurskim. W debacie udział wzięli: Grzegorz Smoliński (Dyrektor Generalny olsztyńskiego oddziału Energa-Operator), Iwona Arent (Poseł na Sejm), Krzysztof Żochowski (Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), Jarosław Kukliński (Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich), Arkadiusz Gnoza (Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie) oraz (Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu).

W trakcie dyskusji omówiono m.in. najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed dyrektorami szkół kształcących w zawodach z branży energetycznej, a także te związane z budową wizerunku pracodawcy przez przedsiębiorstwa.

Medal Komisji Edukacji Narodowej, który otrzymała Prezes Energa-Operator, przyznawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

- Bardzo dziękuję, przede wszystkim w imieniu Energa-Operator, za przyznane mi wyróżnienie. Energa-Operator od lat udziela wsparcia uczniom oraz studentom polskich szkół i uczelni wyższych, związanych z branżą energetyczną. Naszym celem jest sprawienie, aby potencjał, tkwiący w młodych zdolnych ludziach, mógł się jak najlepiej rozwijać – powiedziała Alicja Barbara Klimiuk.

Dzięki współpracy Energa-Operator z placówkami edukacyjnymi wyposażonych zostało m.in. 17 laboratoriów elektroenergetycznych. Spółka umożliwiła również staże i praktyki oraz ufundowała stypendia setkom najzdolniejszych uczniów i studentów. Program wsparcia dla placówek edukacyjnych będzie kontynuowany. Większy nacisk położony zostanie na udział w nim wieloletnich pracowników energetyki, tak aby mogli oni przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie młodym ludziom.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl