Flaga UE

Rok rekordów w dystrybucji energii

Ponad 140 tys. GWh dostarczonej energii, 245 tysięcy nowych odbiorców, 400 tysięcy przyłączonych mikroinstalacji, a także 7,2 mld złotych inwestycji, to tylko niektóre z liczb, będących podsumowaniem 2021 roku w dystrybucji i przesyle energii w Polsce, jakie znaleźć można w najnowszym raporcie PTPiREE.  

Raport „Energetyka Dystrybucja Przesył” Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przedstawia, w sposób przystępny, szczegółowe zestawienie najważniejszych informacji i danych dotyczących branży. Zarówno w ujęciu ogólnym, jak i osobnie dla każdego z operatorów, w tym Energa-Operator. Powinien się z nim zapoznać każdy, kto jest zainteresowany polską energetyką i gospodarką.

Energa-Operator, będąca jednym z członków PTPiREE, przeznaczyła w ubiegłym roku na inwestycje ponad 1,5 mld złotych. Środki te umożliwiły m.in. przyłączenie nowych odbiorców, których jest już przeszło 3,2 miliona, a także skablowanie lub wymianę przewodów na izolowane, dla blisko 450 kilometrów, przebiegających przez tereny leśne, linii średniego (SN) i niskiego napięcia.

Energa-Operator sukcesywnie realizuje, również program automatyzacji sieci SN i dostosowania swojej infrastruktury do standardów sieci inteligentnej.

W ubiegłym roku polscy operatorzy elektroenergetyczni wydali łącznie na inwestycje ponad 7,2 mld zł. Efektem tego jest m.in ponad 2 tys. nowych stacji elektroenergetycznych oraz ponad 7 tys. kilometrów nowych linii, wśród których odnotować należy wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia do poziomu 29 proc.

Rok 2021 upłynął także pod znakiem rekordowego poziomu produkcji oraz zużycia energii elektrycznej w Polsce. Zużycie energii elektrycznej wyniosło 180,1 TWh, a jej produkcja 179,4 TWh.

W publikacji znaleźć można wiele innych informacji dotyczących branży. Prezentowane w niej dane wskaźniki i wykresy składają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce.

Raport wydany został przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej we współpracy ze stowarzyszonymi w nim spółkami.

Zawiera on również wypowiedzi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Roberta Zasiny.

W raporcie m.in.:

 • Kolejny rekordowy rok pod względem liczby przyłączonych mikroinstalacji
 • Rok 2021 w liczbach
 • Prezentacja spółek:
  • PSE
  • Enea Operator
  • Energa-Operator
  • PGE Dystrybucja
  • Stoen Operator
  • TAURON Dystrybucja
 • Z perspektywy PTPiREE

Raport dostępny jest na stronie: http://raport.ptpiree.pl/ .

 

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl