Flaga UE
Stacje średniego napięcia ENERGA-OPERATOR już z rozdzielnicami smart grid

Stacje średniego napięcia ENERGA-OPERATOR już z rozdzielnicami smart grid

ENERGA-OPERATOR realizuje projekt Smart Grid o wartości ponad 240 milionów złotych. Właśnie zakończył się ważny jego etap polegający na montażu 1148 rozdzielnic w stacjach średniego napięcia (SN/nn). Projekt Smart Grid realizowany jest z wykorzystaniem funduszy europejskich. Dzięki niemu sieć średniego napięcia na całym terenie działania ENERGA-OPERATOR dostosowana zostanie do standardów sieci inteligentnej.

Modernizacja stacji polegała zarówno na wymianie samych rozdzielnic rozdziału wtórnego SN na urządzenia zdalnie sterowane, jak i też doposażaniu pól odpływowych w układy sygnalizatorów zwarć oraz układy umożliwiające sterowanie radiowe łącznikami. Mimo znacznej skali przeprowadzonych prac, wszystkie udało się wykonać bez powodowania ograniczeń w dostawach energii dla odbiorców.

Nowoczesne rozdzielnice pozwolą dyspozytorom na stałe monitorowanie stanu sieci energetycznej średniego napięcia (15 kV). W przypadku wystąpienia awarii pozwolą również na zdalną zmianę konfiguracji sieci, bez konieczności wysyłania pogotowia energetycznego w teren.

– Wartość wykonanych prac związanych z instalacją nowych rozdzielnic to blisko 60 milionów złotych, są one ważnym elementem projektu.  Dzięki nim, a także montażowi na liniach średniego napięcia blisko 1800 zdalnie sterowanych rozłączników, rozwiązania informatyczne, jakie wprowadzamy w naszych systemach dyspozytorskich, pozwolą na automatyzację i znaczne skrócenie czasu części procesów związanych ze zmianami w konfiguracji sieci – tłumaczy Tomasz Korda Kierownik Projektu Smart Grid w ENERGA-OPERATOR.

W ramach projektu Smart Grid ENERGA-OPERATOR prowadzi pierwszy etap wdrożenia nowego systemu dyspozytorskiego SCADA/ADMS. Jednym z istotnych rozwiązań, w jakie zostanie on wyposażony, jest moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), dzięki któremu możliwe będą automatyczne przełączenia na sieci elektroenergetycznej, pozwalające błyskawicznie wyizolować jej uszkodzony odcinek. Umożliwi to zarówno szybszą lokalizację przyczyny awarii, ale także ograniczenie do minimum liczby dotkniętych nią odbiorców.

Nowy system dyspozytorski, będzie posiadał m.in. funkcję monitoringu obciążenia pracy sieci w czasie rzeczywistym wraz z jego wizualizacją, a także funkcję kontroli przepływu mocy czynnej i biernej, która ułatwi sterowanie źródłami rozproszonymi.

System będzie również miał możliwość dokonywania samoczynnej, dynamicznej rekonfiguracji sieci w celu optymalizacji jej pracy.

Projekt Smart-Grid uzyskał dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł.

W jego ramach, w pobliżu dużej farmy fotowoltaicznej w Czernikowie, powstaje również magazyn energii, który pozwoli na stabilizację pracy lokalnej sieci elektroenergetycznej.

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl