Flaga UE
Sprzęt dla strażaków od Energa-Operator

Sprzęt dla strażaków od Energa-Operator

Energa-Operator przekazała 18 jednostkom Straży Pożarnej z terenu swojego działania specjalistyczny sprzęt do wycinki drzew. Będzie on pomocny zwłaszcza przy usuwaniu skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych. Uroczyste spotkanie ze strażakami w Gdańsku, jakie odbyło się w związku z wręczeniem wyposażenia, było również okazją do podziękowania im za ich służbę.

- Energetycy współpracują ze Strażą Pożarną na co dzień, m.in. przy akcjach ratowniczo-gaśniczych, w przypadku których konieczne jest odłączenie zasilania przez Pogotowie Energetyczne. Przekazany przez Energa-Operator specjalistyczny sprzęt do wycinki drzew, ma pomóc strażakom w działaniach związanych z usuwaniem skutków nawałnic. Jest to również forma podziękowania za ich zaangażowanie, bez którego częstokroć szybkie przywrócenie dostaw energii elektrycznej do pozbawionych go w wyniku awarii masowych odbiorców, byłoby bardzo utrudnione – powiedziała Alicja Barbara Klimiuk Prezes Zarządu Energa-Operator.  

W wydarzeniu, które odbyło się 28 czerwca w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, udział wzięli strażacy z 17 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Każda z nich otrzymała kompletny zestaw wyposażenia niezbędnego do wycinki drzew.

Straż Pożarna prowadzi wspólne działania z Pogotowiem Energetycznym niezwykle często, niemal w przypadku każdej akcji ratowniczo-gaśniczej. Dlatego też niejednokrotnie energetycy i strażacy znają się nawzajem i wiedzą, że mogą na sobie polegać. Pomoc strażaków, związana z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych, jest również nieoceniona, w przypadku awarii sieci elektroenergetycznej. Dotyczy to zwłaszcza awarii masowych, dotykających znacznej liczby odbiorców. Strażacy nie tylko pomagają utorować drogę, do uszkodzonej infrastruktury, ale nierzadko, wraz z energetykami, usuwają przewrócone drzewa i gałęzie z linii elektroenergetycznych.

Energa-Operator współpracuje ze Strażą Pożarną także poprzez organizacje szkoleń oraz warsztatów. Dzięki wspólnym ćwiczeniom, prowadzonym na poligonie energetycznym Energa-Operator w Bąkowie, a także warsztatom w oddziałach Spółki, wymieniane są wiedza i doświadczenie, m.in. te dotyczące akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej. Udoskonalane są również sposoby prowadzenia komunikacji i wymiany informacji w sytuacjach kryzysowych.

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl