Flaga UE

Polski demonstrator projektu SERENE

ENERGA-OPERATOR wraz z partnerami polskiego konsorcjum projektu SERENE przygotowała film promujący polski obszar demonstracyjny w Przywidzu.

Projekt SERENE otrzymał  dofinansowanie z największego programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.  Celem projektu SERENE jest stworzenie zrównoważonych systemów energetycznych w celu uzyskania nowych, neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla społeczności energetycznych.

Polski demonstrator powstaje w gminie Przywidz w województwie pomorskim. Demonstrator obejmuje 3 lokalizacje. Pierwsza to dzielnica przydomowa, w której duża liczba instalacji fotowoltaicznych wpływa na lokalną sieć niskiego napięcia. Drugi przypadek to ARENA Przywidz – kompleks szkolno-sportowy, w którym zostanie zainstalowane i przetestowane połączenie pomp ciepła, magazynu energii z systemem zarządzania energią oraz ładowarek EV. Ostatnia dotyczy gospodarowania energią nowej oczyszczalni ścieków i jej potencjału do świadczenia nowych usług dla sieci.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl