Flaga UE

Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Standardach Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Wprowadzono nowe komunikaty dedykowane dla Prosumenta Zbiorowego, które będą publikowane na Portalu Dostępowym Kontrahenta.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 7 grudnia 2022 roku.

Zmiany wynikają z wejścia w życie nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29.10.2021 r., która nakłada obowiązek udostępniania danych obejmujących godzinowe ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji Prosumenta Zbiorowego oraz pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej dla punktów poboru energii obsługiwanych przez poszczególnych Sprzedawców.

  1. W rozdziale 8: Dokumenty publikowane przez Portal Dostępowy Kontrahenta dodano podrozdział 4.: Dane Dobowe Prosumenta Zbiorowego (DDPZ/DDPZM) zawierający szablony i opis nowych komunikatów:

    • DDPZ – Dane Dobowe Prosumenta Zbiorowego – publikowane dla Sprzedawców dobowo
    • DDPZM – Dane Dobowe Prosumenta Zbiorowego – publikowane dla Sprzedawców miesięcznie

 

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 7 grudnia 2022 r.)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl