Flaga UE

Energa-Operator testuje nowatorski układ pomiarowy pośredni

Energa-Operator, w ramach pilotażu, zamontowała nowatorski układ pomiarowy w jednym ze złącz kablowych średniego napięcia w Gdyni. Zastosowane rozwiązanie pozwala na pomiar energii w miejscu jej dostarczania bez konieczności rozbudowy rozdzielnicy średniego napięcia w stacji abonenckiej o dodatkowe pole pomiarowe. Tego typu rozwiązanie zostało zastosowane w Polsce po raz pierwszy.

Nowatorski pośredni układ pomiarowy działa z wykorzystaniem sensorów/dzielników napięciowych średniego napięcia, co umożliwia rezygnację z klasycznych przekładników napięciowych, stosowanych przy pomiarze pośrednim, na rzecz  przekładników małej mocy (sensorów) montowanych bezpośrednio w konektorowej głowicy kablowej (rozwiązanie możliwe jest do zastosowania w większości dostępnego obecnie osprzętu SN).

Uklad-pomiarowy3

W celu dostosowania napięcia dostarczanego przez sensor do znormalizowanych (metrologicznych) napięć pomiarowych, takich, jakie otrzymuje się z układów wyposażonych w przekładniki napięciowe, wykorzystany został, opracowany przez Austriacką firmę Zelisko, wzmacniacz VMA. Wzmacniacz wraz z zestawem sensorów pozwala uzyskać klasę pomiarową 0,2s a weryfikacja parametrów całego układu potwierdzana jest wzorcowaniem Głównego Urzędu Miar i posiada Świadectwo Wzorcowania zgodne z PN-EN ISO/IEC 17025.

Testowy montaż prototypowego układu pomiarowego ma na celu sprawdzenie poprawności pomiaru energii elektrycznej w porównaniu z obecnie stosowanymi rozwiązaniami. Etap testów potrwa przynajmniej kilka miesięcy. Jeżeli przebiegną one pomyślnie, nowy układ będzie mógł być z powodzeniem stosowany w innych złączach SN i abonenckich stacjach transformatorowych SN/nn znajdujących się na terenie działania Energa-Operator.

Uklad-pomiarowy4

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl