Modernizacja linii Płock-Sierpc pozwoli na przyłączenie nowych OZE

Modernizacja linii Płock-Sierpc pozwoli na przyłączenie nowych OZE

Energa-Operator ukończyła przebudowę 24-kilometrowego odcinka linii wysokiego napięcia relacji Płock-Sierpc. Realizacja tej inwestycji istotnie zwiększy możliwości dystrybucyjne energii elektrycznej, a także poprawi bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 4,4 mln zł.

logo eu

Inwestycja realizowana była na terenie gmin: Stara Biała, Gozdowo, Bielsk oraz w gminie i mieście Sierpc.

Modernizacja linii napowietrznej 110 kV wiązała się z pracami na 89 stanowiskach słupowych i obejmowała m.in. wymianę przewodów na nowe, wysokotemperaturowe oraz dostosowanie linii do pracy przy granicznej temperaturze roboczej +170°C. Pozwoliło to na trzykrotne zwiększenie jej możliwości przesyłowych.

IMG 20221208 093108131 HDR 2

W ramach inwestycji przeprowadzona została również wymiana przewodu światłowodowego na całej jej długości, tak aby był on zgodny z najnowszymi obowiązującymi w Energa-Operator standardami.

Energa-Operator sukcesywnie korzysta ze środków unijnych, rozbudowując i modernizując swoją sieć dystrybucyjną, w celu zwiększania potencjału przyłączeniowego OZE.

W ostatnich latach Spółka pozyskała łącznie ponad 228 milionów złotych w ramach funduszy UE. Pieniądze te posłużyły m.in. do przebudowy dziesięciu głównych punktów zasilania, a także realizacji siedmiu projektów z zakresu budowy i modernizacji linii na wszystkich poziomach napięć w celu zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE.

Najważniejszym projektem Energa-Operator, prowadzonym z wykorzystaniem środków UE pozostaje obecnie Smart-Grid, dzięki któremu sieć średniego napięcia na całym terenie działania Spółki dostosowana zostanie do standardów sieci inteligentnej. Smart-Grid umożliwi również wdrożenie nowego systemu zarządzania siecią dystrybucyjną, co pozwoli m.in. na zapewnienie jej stabilnej pracy przy dużej liczbie przyłączonych OZE.

IMG 20221208 100145062 2

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl