Flaga UE
Energa-Operator będzie współpracować z WOT

Energa-Operator będzie współpracować z WOT

Energa-Operator i 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej zawarły porozumienie o współpracy. Dzięki niemu zarówno energetycy, z toruńskiego Oddziału Spółki, jak i żołnierze WOT będą mogli lepiej reagować na kryzysowe sytuacje, np. te wywołane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Porozumienie przewiduje m.in. , wspólne przygotowywanie ćwiczeń i procedur, a także wzajemne udostępnianie posiadanej infrastruktury, w tym bazy szkoleniowej.

- Energa-Operator w ostatnich latach mierzyła się ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, które spowodowały znaczne uszkodzenia sieci elektroenergetycznych i pozbawiły dostaw energii elektrycznej, nawet setki tysięcy odbiorców. Wsparcie ze strony WOT w takich sytuacjach, związane zarówno z naprawą uszkodzonej infrastruktury, ale także zasileniem obiektów np. z wykorzystaniem elektrowni polowych, bez wątpienia będzie nieocenione – mówi Leszek Szefler Dyrektor Departamentu Zaradzania Majątkiem Sieciowym z Oddziału Energa-Operator w Toruniu – Szkolenia, a także wypracowanie wspólnych procedur pozwoli nam przystąpić do współpracy w sytuacjach kryzysowych, niejako z marszu – dodaje Leszek Szefler.   

Dzięki porozumieniu organizowane będą cykliczne szkolenia eksperckie z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, również te dotyczące napraw i odbudowy infrastruktury energetycznej.

Siłą Wojsk Obrony Terytorialnej są żołnierze ochotnicy. Na dzień dzisiejszy, w ramach 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej służy ich ponad dwa tysiące. Na co dzień pracują w różnych miejscach, również i tych związanych z energetyką. Dodatkowo są blisko lokalnych społeczności. Znają ludzi i teren. Powyższe porozumienie, i co za tym idzie dalsze szkolenia, pomoże nam usystematyzować procedury współpracy pomiędzy 8K-PBOT a Energa-Operator i wypracować skuteczny model działania na wypadek braku energii  - powiedziała ppor. Julia Rozworowska z działu prasowego 8K-PBOT.

Podpisany dokument zakłada także możliwość wzajemnego udostępniania posiadanego sprzętu i wyposażenia oraz skierowania do działań wspierających specjalistów każdej ze stron.

Załączniki

JPG

Zawarcie porozumienie o współpracy

Energa-Operator i 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
Rozmiar pliku: 1,7 MB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl