Flaga UE
Energa-Operator i 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej będą ze sobą współdziałać

Energa-Operator i 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej będą ze sobą współdziałać

Energa-Operator oraz 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej zawarły porozumienie o współpracy. Żołnierze WOT wspólnie z energetykami z płockiego oddziału Spółki będą prowadzić działania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w regionie.   

Porozumienie przewiduje m.in. stałą wymianę informacji, organizacje wspólnych cyklicznych szkoleń, a także pomoc żołnierzy WOT przy naprawie i odbudowie uszkodzonej infrastruktury elektroenergetycznej. Podobna umowa została już zawarta także między toruńskim oddziałem Energa-Operator, a 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej.

Wsparcie, ze strony żołnierzy WOT dla energetyków, będzie niezwykle cenne, zwłaszcza w przypadku uszkodzeń sieci elektroenergetycznej i awarii masowych, jakie mogą zostać spowodowane np. ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

Terytorialsi współdziałali już z energetykami z płockiego oddziału Energa-Operator w podobnych sytuacjach. W lutym tego roku pomagali m.in. w usuwaniu skutków silnych wichur i przywracaniu dostaw energii elektrycznej do odbiorców w powiecie mławskim.

W listopadzie, w Ciechanowie, w ramach ćwiczeń "Przyjazna energia-22" prowadzonych przez WOT, żołnierze wspólnie z energetykami zasilili wybrane obiekty za pomocą będącej na wyposażeniu wojska, Kontenerowej Elektrowni Polowej.

Zawarte porozumienie umożliwi nie tylko wspólne ćwiczenia, dzielenie się wiedzą, ale też m.in. wypracowanie wspólnych procedur, co pozwoli na natychmiastowe współdziałanie w kryzysowych sytuacjach.   

Podpisany dokument zakłada także możliwość wzajemnego udostępniania bazy szkoleniowej, posiadanego sprzętu i wyposażenia oraz skierowania do działań wspierających specjalistów każdej ze stron.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl