Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2023 rok

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.11.10.2022.JSz z dnia 17 grudnia 2022 zatwierdził Taryfę ENERGA-OPERATOR SA na 2023 rok.

Załączniki

pdf

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 703,1 kB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl