Flaga UE

Ponad 2 miliony inteligentnych liczników w sieci Energa-Operator

Liczba liczników zdalnego odczytu zamontowanych w sieci dystrybucyjnej Energa-Operator przekroczyła wraz z początkiem nowego roku dwa miliony. Obecnie zdalnym pomiarem objętych jest już blisko 70% przyłączonych do sieci Energa-Operator odbiorców, prosumentów i wytwórców.

- Energa-Operator jest liderem zdalnego opomiarowania w Polsce. Już w najbliższym czasie wypełnimy wymogi  nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 maja 2021, osiągając zakładany w niej na 2028 rok 80% poziom zdalnego opomiarowania, znacząco przed wskazanym terminem. Do roku 2026 mamy w planach zamontowanie liczników zdalnego odczytu u wszystkich przyłączonych do naszej sieci dystrybucyjnej uczestników rynku energii elektrycznej – mówi Łukasz Głowacki Dyrektor Departamentu Pomiarów Energa-Operator. 

Zdalny pomiar to filar transformacji energetycznej

Inteligentne liczniki będą niezbędne do prawidłowego bilansowania systemu elektroenergetycznego, w którym wiodącą rolę odgrywają odnawialne źródła energii elektrycznej. Pozwolą m.in. na identyfikowanie zdarzeń sieciowych wymagających reakcji w celu utrzymania ciągłości i jakości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Umożliwią także dokładniejsze prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i moc oraz odpowiednie zaplanowanie pracy źródeł wytwórczych. Dzięki temu można będzie sprawnie uzupełnić ewentualny brak mocy przy niesprzyjających do generacji energii z OZE warunkach atmosferycznych lub też ograniczyć wytwarzanie z OZE przy braku popytu na energię elektryczną w danym czasie i na danym obszarze.

Zdalne urządzenia pomiarowe zapewnią też m.in. możliwość monitorowania parametrów dostarczanej energii i powiadomienia operatora o błędach technicznych sieci, takich jak np. brak fazy. Zdalnie realizowane są też już niektóre usługi, takie jak zmiana grupy taryfowej w przypadku zmiany umowy przez klienta.

Niezwykle istotną funkcją zdalnego pomiaru, będzie umożliwienie szerokiego uczestnictwa użytkowników sieci elektroenergetycznej w rynku nowych usług związanych z transformacją energetyczną m.in. tych dotyczących elastyczności sieci, a także powstanie nowych dynamicznych taryf, w których np. cena energii elektrycznej będzie mogła być aktualizowana co godzinę w zależności od aktualnego poziomu jej generacji i zapotrzebowania na nią.

Dwie umowy na liczniki w ostatnim czasie

Energa-Operator zawarła pod koniec ubiegłego roku dwie umowy na dostawy ponad 220 tysięcy liczników 1 fazowych oraz 250 tysięcy 3 fazowych, a także przeszło 23 tysięcy modemów komunikacji zastępczej.

Zamówione w ramach umów urządzenia, których montaż wkrótce się rozpocznie, spełniają najnowsze normy komunikacji z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej (PLC – Power Line Communication), zgodne ze standardem PRIME 1.4. Standard ten współtworzony był przez pracowników Energa-Operator na bazie ich innowacyjnego pomysłu.

PRIME (Powerline Intelligent Metering Evolution) Alliance, to międzynarodowa organizacja zrzeszająca m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, a także największe na świecie przedsiębiorstwa produkujące sprzęt do pomiaru jej zużycia. Celem jej działania jest tworzenie otwartych specyfikacji technicznych umożliwiających, różnym wytwórcom, produkcję urządzeń mogących wzajemnie współdziałać ze sobą w ramach jednej sieci dystrybucyjnej.

Najnowszy opracowany przez PRIME standard 1.4, dzięki wykorzystaniu szerszego pasma do transmisji danych, jest dużo bardziej odporny na ewentualne zakłócenia wprowadzone do sieci przez urządzenia odbiorców, takie jak np. coraz częściej stosowane oświetlenie LED. Liczniki zdalnego odczytu pracujące w tym standardzie wykorzystują 8 kanałów, w których mogą się komunikować, wybierając ten, w którym zakłócenia są najmniejsze. Dodatkowym atutem standardu PRIME 1.4 jest możliwość przesyłania większej ilości informacji.

Największe wyzwanie jeszcze przed nami, ponieważ oczekiwania co do funkcjonowania zdalnej infrastruktury pomiarowej są bardzo wysokie. Celem jest zapewnienie możliwości codziennego przekazywania do Operatora Informacji Rynku Energii kompletu rejestrów, pozyskiwanych z każdego licznika zdalnego odczytu zainstalowanego w sieci Energa-Operator, w czasie rzeczywistym, w granulacji danych godzinowych i minutowych - mówi Ewa Sikora Dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych Energa-Operator - Analogiczne wyzwania dotyczą przyjmowania i realizowania zleceń na rzecz klientów Energa-Operator w ciągu minut, w stosunku do obecnie przewidzianego na to czasu, który wynosi od 14 do 30 dni. Dlatego najbliższe lata w obszarze technicznej obsługi odbiorców to okres, w którym będziemy dokonywać transformacji energetycznej obejmującej działalność operacyjną w tym aspekcie funkcjonowania Spółki. Jednocześnie bardzo mocno skupimy się też na tworzeniu standardów, przy jeszcze większej niż do tej pory współpracy z obszarami działalności informatycznej i telekomunikacyjnej. - dodaje Ewa Sikora.

Wdrożenie przez Energa-Operator liczników wykorzystujących standard PRIME 1.4, na tak szeroką skalę, będzie jednym z pierwszych tego typu w Europie.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl