Flaga UE

Komunikat – Sprzedaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych ENERGA-OPERATOR SA

W dniu 19.01.2023 r. o godzinie 13:20, przy udziale wyznaczonych przedstawicieli Spółki, doszło do publicznego otwarcia złożonych dokumentów.
W dalszym etapie nastąpi ich weryfikacja formalno-prawna oraz merytoryczna pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w postępowaniu. Następnie zostaną przeprowadzone negocjacje z trzema oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę w ofercie niepodlegającej odrzuceniu.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl