Flaga UE
„Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce” – II konferencja ogólnopolska

„Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce” – II konferencja ogólnopolska

„Inteligentne sieci i opomiarowanie to wyzwanie, przed którym stoi nasze państwo. To szczególnie ważne właśnie teraz, w dobie niestabilnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, gdy konieczne jest budowanie nowego systemu elektroenergetycznego, w trosce o bezpieczeństwo zarówno energetyczne, jak i społeczne naszego kraju”- mówił Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, podczas II Ogólnopolskiej Konferencji. Wydarzenie odbyło się 25 stycznia 2023 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Było to kolejne wydarzenie poświęcone wdrażaniu w Polsce inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz liczników zdalnego odczytu. Projekt jest współfinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nasze działania mają na celu podniesienie wiedzy i akceptacji społecznej, które są kluczowe dla transformacji tego systemu oraz pozwolą na budowę społeczności energetycznych, stawiając odbiorcę w centrum rynku energii. Obligują nas do tego także regulacje Wspólnego Rynku Energii UE. Niezależność energetyczna jest teraz szczególnie ważna, dlatego potrzebujemy rozwiązań, które nam to zagwarantują

- mówił minister Piotr Dziadzio, witając zgromadzonych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wśród nich znaleźli się  przedstawiciele branży energetycznej: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Urząd Regulacji Energetyki, Towarowa Giełda Energii, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polski Komitet Energii Elektrycznej, PKP Energetyka , Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskie Elektrownie Jądrowe,  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo TERMIKA SA, APATOR, Polski Fundusz Rozwoju , Główny Urząd Miar.

a7b43ead-42f3-4d8b-baa9-0c8a7d3fe614

Bardzo ważnym aspektem budowy inteligentnych sieci jest kampania informacyjno-edukacyjna, prowadzona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jej celem jest poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości na ten temat wśród obywateli oraz osób odpoiedzialnych za tworzenie otoczenia rynkowo-regulacyjnego i przedsiębiorstw energetycznych. Mówimy o korzyściach, jakie niesie wdrażanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych i inteligentnych liczników zdalnego odczytu

–  dodał wiceminister Piotr Dziadzio.

Projekt pn. „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce” ma na celu popularyzację wiedzy na temat korzyści, podejmowanych działań i planów wykorzystania inteligentnych funkcjonalności sieci elektroenergetycznych (Smart Grids), zastosowania nowych technologii w energetyce i inteligentnych liczników zdalnego odczytu (LZO).

Inteligentne sieci i inteligentne opomiarowanie to kluczowy element transformacji energetycznej w Polsce, która ma niezwykłe znaczenie dla każdego z nas. Ich rozwój sprzyja poprawie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa oraz suwerenności i niezależności energetycznej. Dzięki niemu nasz kraj rozwinie się gospodarczo i społecznie

– podkreślił wiceminister klimatu i środowiska.

 

Źródło: Aktualności - Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl