Flaga UE
Konkurs dla przyszłych energetyków rozstrzygnięty

Konkurs dla przyszłych energetyków rozstrzygnięty

Uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie oraz Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku zostali głównymi laureatami konkursu „Energia do nauki klucz” skierowanego do młodych osób uczęszczających do szkół średnich i zawodowych współpracujących z Energa-Operator w ramach umów patronackich.

W najnowszej edycji  konkursu szkoły mogły zgłaszać prace  swoich uczniów w dwóch kategoriach Film i Projekt.

Kategoria Film

Ta kategoria obejmowała przygotowanie materiału wideo przedstawiającego w ciekawy i inspirujący sposób wykorzystanie wyposażenia laboratorium ufundowanego przez Energa-Operator w ramach programu Energia do nauki.

W kategorii Film I miejsce zdobył Zespół Szkół w Lubawie. II miejsce zajął Zespół Szkół Technicznych w Malborku, III miejsce zaś Zespół Szkół Zawodowych w Działdowie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Płocku.

Zwycięzcy w kategorii film wykazali się niezwykłą kreatywnością i umiejętnościami warsztatowymi oraz pokazali bardzo szeroki zakres wykorzystania sprzętu ufundowanego przez Energa-Operator.

Kategoria Projekt

Celem w kategorii Projekt było przygotowanie projektu pomocy naukowej dla klas 1-3 szkoły podstawowej, która przybliży dzieciom zagadnienia związane z energetyką.

W tej kategorii I miejsce ex aequo zajął Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku oraz Zespół Szkół w Lubawie. II miejsce przypadło Zespołowi Szkół Technicznych w Malborku, III natomiast Zespołowi Szkół Zawodowych w Słupsku.

Prace, które okazały się najlepsze w tej kategorii to przygotowane przez uczniów ze szkoły w Lubawie modele elektrowni fotowoltaicznej, wiatrowej, wodnej, szczytowo-pompowej oraz model magazynu energii i stacji ładowania pojazdów, a także projekt magnetycznych klocków edukacyjnych, w atrakcyjny i angażujący sposób pokazujących drogę prądu z elektrowni do domowych gniazdek, który przygotowany został przez uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.   

Wszyscy zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe z przeznaczeniem na doposażenie laboratoriów i pracowni elektroenergetycznych na terenie swoich szkół.

Energia do nauki

Energa-Operator od lat wspiera branżowe placówki edukacyjne znajdujące się na terenie jej działania. W ramach programu Energia do nauki, uczniowie szkół partnerskich, kształcący się w zakresie związanym z branżą energetyczną, mają możliwość odbywania praktyk i płatnych staży w Spółce. Każdego roku praktyki odbywa około 100 młodych osób.

Energa-Operator organizuje także m.in. wykłady eksperckie prowadzone przez energetyków oraz wizyty terenowe na obiektach stanowiących cześć infrastruktury elektroenergetycznej. Współfinansuje też kursy i egzaminy na uprawnienia SEP dla uczniów. Współpraca ze szkołami zakłada również możliwość przekazywania w celach edukacyjnych, wybranym placówkom, wycofanego z eksploatacji sprzętu oraz elementów będących częścią sieci elektroenergetycznej. Energa-Operator wspiera finansowo również zakup sprzętu niezbędnego do wyposażania szkolnych stanowisk laboratoryjno-warsztatowych. Łącznie ufundowała już wyposażenie dla 17 laboratoriów elektroenergetycznych w szkołach branżowych z terenu swojego działania. 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl