Flaga UE

Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Informujemy o wprowadzeniu zmian w Standardach Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB.

Wykaz najważniejszych zmian oraz nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 1 czerwca 2023 roku.

 1. W komunikacie 7.18.1. Dane pomiarowe na potrzeby Sprzedawcy [ValidatedDataForBilling] wprowadzono zmianę:

  a) Zmieniono wartość w słowniku dla atrybutu 1.10.8.1.2. Kod jednostki miary:

  jednostka: AAh – A2h ulega zmianie na: kAAh - kA2h

 

 1. W komunikacie 7.19.1. Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy [Invoice] wprowadzono zmiany:

  a) Zmieniono wartości w słowniku dla atrybutu Jednostka w sekcji 1.1.1. Rozliczenie finansowe:

  jednostka: AAh – A2h ulega zmianie na: kAAh - kA2h

  jednostka: VVh – V2h ulega zmianie na: kVVh - kV2h

 

Zaktualizowano również szablony WSDL/XSD dla ww komunikatów.


Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 1 czerwca 2023 r.)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl