Energetyczne szkolenie dla grudziądzkiej Straży Pożarnej

Energetyczne szkolenie dla grudziądzkiej Straży Pożarnej

Energetycy z toruńskiego Oddziału ENERGA-OPERATOR, we współpracy z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) zorganizowali szkolenie na terenie stacji rozdzielczej najwyższych napięć 400/220/110 kV GPZ Węgrowo dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu grudziądzkiego. Podczas zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, strażacy mogli zdobyć wiedzę pozwalającą im na bezpieczne poruszanie się po terenie obiektu, a także bezpiecznie prowadzenie akcji gaśniczej w przypadku wystąpienia ewentualnego zdarzenia losowego na stacji.

Strażacy i energetycy współpracują ze sobą nie tylko podczas usuwania skutków nawałnic i wichur, ale również przy każdych działaniach ratowniczo – gaśniczych, które wymagają wyłączenia napięcia na urządzeniach lub obiektach elektroenergetycznych przez Pogotowie Energetyczne. Działania straży pożarnej dotyczące obiektów elektroenergetycznych, zwłaszcza dużych stacji, należą już jednak do sytuacji wyjątkowych, wymagających nie tylko gruntownej wiedzy, ale też ścisłej koordynacji z służbami energetycznymi.

Podczas szkoleń, które odbyły się na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu, a także na wyjątkowo istotnym obiekcie elektroenergetycznym, jakim jest stacja 400kV/220kV/110kV GPZ Grudziądz Węgrowo, strażacy otrzymali informacje o zasadach postępowania w odniesieniu do urządzeń elektroenergetycznych, w tym te dot. tego, jak prawidłowo identyfikować potencjalne zagrożenia. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników toruńskiego Oddziału ENERGA-OPERATOR Pawła Kaszubę – kierownika Wydziału Usług Sieciowych w Grudziądzu i Piotra Miazgowicza – kierownika Wydziału BHP, przy współudziale przedstawiciela PSE.

- Służba strażacka to nie tylko wyjazdy do działań ratowniczo – gaśniczych, w trakcie których ratownicy spotykają się z bardzo szerokim wachlarzem zagrożeń i problemów do rozwiązania. Istotnym elementem jest przygotowanie się do sytuacji, z którymi spotykamy się w czasie akcji. Doskonalenie zawodowe realizowane w formie: ćwiczeń na obiektach, rozpoznania operacyjnego, wykładów lub ćwiczeń ze sprzętem, jest wpisane w strażacką codzienność. W procesie szkolenia wskazanym jest by osoba, która je prowadzi posiadała jak najwyższe kwalifikacje, doświadczenie i znajomość tematu. Dlatego szkolenie przeprowadzone przez pracowników toruńskiego Oddziału ENERGA-OPERATOR, we współpracy z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) czyli zarządców GPZ Węgrowo, poszerzyło bardzo mocno wiedzę ratowniczą strażaków biorących w nim udział. Informacje przekazane w przystępny sposób poparte wizją lokalną na obiekcie zapadają głęboko w pamięć – powiedział mł. bryg. mgr inż. Paweł Korgol Oficer Prasowy Komendy Miejska PSP w Grudziądzu.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze trzech zmian służbowych obydwu grudziądzkich Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz druhowie najbliższych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Grudziądz tj. Piask, Rudy i Szynycha.

- Mamy nadzieję, że nabyta wiedza nie będzie zbyt często wykorzystywana, ale gdy już do tego dojdzie podniesie poziom bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w obrębie urządzeń elektroenergetycznych pracujących pod napięciem. O tym, że współpraca między zastępami strażackimi, a podmiotami zarządzającymi infrastrukturą elektroenergetyczną to nie tylko szkolenie niech świadczy fakt, że w ciągu ostatniego roku na terenie działania naszej komendy współpracowaliśmy ponad 20 razy w trakcie akcji gaśniczych przy pożarach oraz usuwania skutków tzw. miejscowych zagrożeń. Kulminacyjnym punktem tej współpracy było usuwanie skutków wichury jaka przetoczyła się nad naszym regionem 19.02.2022 r.

Serdecznie dziękujemy pracownikom toruńskiego Oddziału ENERGA-OPERATOR oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) za to szkolenie. Mamy już pomysły na dalszą współpracę w tym zakresie, dlatego polecamy się na przyszłość - dodał Paweł Korgol.

Stacja GPZ Grudziądz Węgrowo, której w największym stopniu poświęcone było szkolenie, jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Napięcie na urządzeniach wchodzących w skład tego obiektu, może wynosić nawet 400 kV. Oznacza to, że w przypadku, jakichkolwiek działań naprawczych lub akcji gaśniczej na jej terenie nie ma miejsca nawet na najmniejszy błąd.

W ramach jednego z bloków szkolenia przeprowadzonego bezpośrednio na terenie GPZ Grudziądz Węgrowo, strażacy mieli możliwość zapoznania się z usytuowaniem poszczególnych urządzeń na terenie stacji, w tym podziałem infrastruktury między częścią przesyłową (PSE), a dystrybucyjną (ENERGA-OPERATOR). Omówiono także możliwe źródła zagrożeń oraz zasady postępowania w razie sytuacji kryzysowej na terenie stacji, np. w przypadku pożaru.

Kluczową częścią szkolenia było omówienie właściwych sposobów komunikacji z nadzorującymi pracę stacji dyspozytorami, zarówno tymi po stronie PSE, jak również ENERGA-OPERATOR.

- Wiedza, którą przekazaliśmy strażakom pozwoli im na bezpieczniejsze prowadzenie działań w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się na terenie stacji podczas ewentualnych zdarzeń losowych, dotyczących obiektów elektroenergetycznych – podsumowuje Radosław Włodarczyk Dyrektor Departamentu Prac na Sieci w toruńskim Oddziale ENERGA-OPERATOR – Dobra koordynacja współpracy oraz komunikacji między naszymi służbami umożliwi także sprawniejsze przywracanie zasilania odbiorcom np. podczas awarii masowych wywołanych ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi. Szkolenia zostały po raz pierwszy przeprowadzone w tego typu formule i spotkały się z dużą aprobatą ze strony osób zarządzających PSP w Grudziądzu. W ramach dalszej współpracy planowane są kolejne spotkania z PSP i OSP na obszarze Oddziału Toruń ENERGA-OPERATOR, związane z podnoszeniem świadomości działania oraz świadomości możliwych zagrożeń nie tylko na stacjach GPZ, ale również w zakresie sieci i pozostałych urządzeń elektroenergetycznych.  – dodaje Radosław Włodarczyk.

Załączniki

jpg

Szkolenie dla grudziądzkiej Straży Pożarnej

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 2,7 MB

jpg

Szkolenie dla grudziądzkiej Straży Pożarnej

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 6,2 MB

jpg

Szkolenie dla grudziądzkiej Straży Pożarnej

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 466,5 kB

jpg

Szkolenie dla grudziądzkiej Straży Pożarnej

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 3,8 MB

jpg

Szkolenie dla grudziądzkiej Straży Pożarnej

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 3,5 MB

jpg

Szkolenie dla grudziądzkiej Straży Pożarnej

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 3,3 MB

jpg

Szkolenie dla grudziądzkiej Straży Pożarnej

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 3,9 MB

jpg

Szkolenie dla grudziądzkiej Straży Pożarnej

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 4,6 MB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl