Budowa Smart Grid w terenie została ukończona

Budowa Smart Grid w terenie została ukończona

ENERGA-OPERATOR zakończyła montaż wszystkich z planowanych w ramach projektu Smart Grid 1799 zdalnie sterowanych rozłączników na słupach sieci średniego napięcia (SN), a także wszystkich z 1148 rozdzielnic rozdziału wtórnego w stacjach SN/nn. Oznacza to, że etap prac „terenowych” związanych z powstaniem pierwszego w Polsce kompleksowego systemu sterowania siecią SN właśnie się zakończył.

- Wykonaliśmy już wszystkie niezbędne działania związane z montażem urządzeń pozwalających na pozyskiwanie informacji z głębi sieci, a także zdalny nadzór oraz sterowanie infrastrukturą elektroenergetyczną średniego napięcia. Ostatnim etapem prac jest trwające właśnie wdrożenie najnowszej generacji centralnego systemu zarządzania ruchem w sieci elektroenergetycznej SCADA/ADMS, który wszystkie te elementy połączy w spójną całość - mówi Tomasz KordaKierownik Projektu Smart Grid w ENERGA-OPERATOR.

Obiekty, których dotyczył montaż urządzeń, zostały również doposażone w zestawy telesterowania.  Łączność zapewniono dzięki zastosowaniu modemów telekomunikacyjnych TETRA.

Zdalne sterowanie to większa niezawodność

Zdalny nadzór oraz sterowanie siecią średniego napięcia, jakie umożliwia nowy system, to przede wszystkim znaczny wzrost niezawodności dostaw energii elektrycznej. Pozwoli on na szybszą lokalizację ewentualnych miejsc uszkodzeń i przyczyn awarii. Zdalnie będzie można też tak zmienić konfigurację sieci elektroenergetycznej, aby błyskawicznie zasilić pozbawionych energii odbiorców, za pomocą linii, które nie uległy uszkodzeniom. Część działań, jeszcze do niedawna wymagających wysłania w teren brygady Pogotowia Energetycznego, będzie mógł zrealizować dyspozytor, za pomocą kilku kliknięć komputerowej myszki.

Co ważne, dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych, takich jak moduł FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), wykonywanie przełączeń na sieci będzie mogło zostać w znacznym stopniu zautomatyzowane. Wszystko to pozwoli na jeszcze większe skrócenie czasu potrzebnego na przywrócenie dostaw energii odbiorcom podczas ewentualnych awarii, a także ograniczenie liczby dotkniętych nimi osób do minimum.      

Dofinansowanie z UE

Projekt Smart Grid („Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze ENERGA-OPERATOR SA (Smart Grid)”), uzyskał dofinansowanie UE, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w wysokości ponad 166 mln zł. Wartość wszystkich poniesionych na jego realizację nakładów to ponad 250 milionów złotych (z czego koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł).

Elementem projektu, poza modernizacją sieci SN na całym obszarze działania ENERGA-OPERATOR, była również budowa magazynu energii o mocy 1MW i pojemności 2MWh w Czernikowie, wykonanego w technologii baterii litowo-jonowych, którego zadaniem jest stabilizacja pracy lokalnego systemu dystrybucyjnego w miejscu przyłączenia farmy PV Czernikowo o mocy 3,77 MW. Obiekt został już przyłączony do sieci i oddany do użytku.

Ponad 600 rozłączników więcej

Oszczędności, jakie udało się uzyskać podczas prowadzonych postępowań zakupowych, umożliwiły rozszerzenie zakresu projektu, w trakcie jego trwania. Dzięki temu na słupach sieci SN znalazło się   ponad 600 rozłączników więcej oraz tyle samo kolejnych modemów TETRA, niż zakładano pierwotnie.

M.in. dzięki projektowi Smart Grid sieć SN zarządzana przez ENERGA-OPERATOR wyposażona jest w sumie w blisko 8 tysięcy zdalnie sterowanych rozłączników napowietrznych. Ich średnia liczba, na sto kilometrów napowietrznych sieci SN na obszarze działania ENERGA-OPERATOR, wynosi obecnie 14,2 szt. wobec zalecanych, przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, dla napowietrznych sieci inteligentnych 14 sztuk.

Nowy system dyspozytorski

Obecnie, jako część projektu Smart Grid, prowadzone są prace związane z pierwszym etapem wdrożenia najnowszej generacji centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA/ADMS. Zakończenie tego etapu wdrożenia planowane jest na koniec 2023 r.

FE rgb-2m

 

Załączniki

JPG

Rozłącznik zdalnie sterowany napowietrzny

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 421,5 kB

jpg

System dyspozytorski

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 547,7 kB

JPG

Rozdzielnica wnętrzowa zdalnie sterowana

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 11,0 MB

jpg

Szafa sterownicza

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 846,2 kB

jpg

Rozłącznik zdalnie sterowany napowietrzny2

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 997,7 kB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl