Flaga UE

Nowe funkcjonalności dla wytwórców i prosumentów w aplikacji Mój Licznik

ENERGA-OPERATOR podnosi wersję popularnej aplikacji Mój Licznik, którą pobrało już blisko 118 tys. Odbiorców. Zaktualizowana zostanie również wersja mobilna, dostępna dla najnowszego oprogramowania Android i IOS. Przerwa techniczna potrzebna na wdrożenie nowych funkcjonalności rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2023 r. i potrwa maksymalnie do 5 kwietnia.

Nowa wersja Portalu Mój Licznik wzbogaci się przede wszystkim o udogodnienia dla Odbiorców posiadających instalację wytwórczą, niezależnie od jej formy, jak np.: możliwość wglądu w jeden z dodatkowo prezentowanych raportów po stronie zakładki „Wykresy” (poprzednia nazwa zakładki to „Zużycie”) obrazującego bilansowanie energii elektrycznej.

Bilansowanie prezentowane w aplikacji będzie różnicą pomiędzy całkowitą energią wytworzoną wprowadzoną do sieci ENERGA-OPERATOR, a energią z niej pobraną. Dzięki takiej formie prezentacji Użytkownicy nie będą musieli, jak dotychczas, przechodzić pomiędzy energią oddaną „A-” a energią pobraną „A+”, by zweryfikować wspominaną różnicę.

Ponadto należy mieć na uwadze, że w Portalu widoczne są jedynie wartości zużycia wyrażane w kilowatogodzinach (kWh), dlatego w celu dokładniejszej weryfikacji Użytkownik może samodzielnie zweryfikować, na postawie przyznanego systemu upustów, , jaką ilością kWh dysponuje w nadwyżce (net-metering) lub jaka kwota nadpłaty została wyliczona (net-billing).

Wykres obrazujący bilansowanie:

moj licznik1

Dodatkowym udogodnieniem będzie prezentacja wartości energii biernych, w tym także energii biernej pojemnościowej. Weryfikacja przedstawionych wykresów może pomóc Przedsiębiorcom korzystającym z wysokiego napięcia (WN) i średniego napięcia (SN), ale też i Odbiorcom na niskim napięciu (NN) w ograniczeniu przekroczenia ponad umownej wartości energii biernej, które związane jest z dodatkową opłatą i co za tym idzie zwiększeniem dotychczasowych rachunków za energię.

Wykres przedstawiający przykładową energię bierną (Rc-) na koncie Użytkownika Portalu Mój Licznik:

moj licznik2

Ze względu na to, że urządzenia nierozłącznie związane z instalacją wytwórczą m.in. instrument mierzący wartość wyprodukowanej energii przez panele fotowoltaiczne, inwerter (falownik) również generują energię bierną pojemnościową, możliwość wglądu w prezentowane dane w zakładce „Wykresy” zaoszczędzi Wytwórcy konieczności weryfikacji wspomnianej wartości bezpośrednio na wyświetlaczu układu pomiarowego, która widoczna jest w monecie wyświetlania kodu OBIS 8.8.0.

Obraz prezentujący wyświetlacz układu pomiarowego:

moj licznik3

Kolejnym ułatwieniem będzie dodanie wykresu słupkowego obrazującego wartości energii wyprodukowanej umieszczonej w zakładce „Wytwórca”. Będzie on odzwierciedlać dane z tabeli „Produkcja energii elektrycznej”. Widoczne na nim wartości zaczytywane będą bezpośrednio przez portal z zakładki „Wykresy”, jaki i z ręcznego wprowadzania danych przez Użytkowników, którzy posiadają instalację wytwórczą. 

Wykres słupkowy prezentowany w zakładce „Wytwórca”:

moj licznik4

Równie ważnym aspektem aktualizacji, będzie zwiększenie częstotliwości synchronizacji danych w Portalu Mój Licznik, aby prezentowane wartości, mimo koniecznej akwizycji i obliczeń, były, jak najbardziej aktualne.   

W celu ułatwienia zapoznania się przez Użytkowników z wprowadzanymi zmianami na stronie Mój Licznik w zakładce „Pytania i Odpowiedzi” umieszczona zostanie aktualna „Instrukcja Użytkownika Portalu Mój Licznik (…)”.

Link do strony Mój Licznik Pytania i Odpowiedzi:

https://mojlicznik.energa-operator.pl/dp/MainFaq.do

Dodatkowo wdrożona zmiana związana będzie z edycją zapisów w „Regulaminie dostępu do Panelu Danych ENERGA-OPERATOR SA” tzw. Portalu Mój Licznik. We wskazanym dokumencie ENERGA-OPERATOR, jako właściciel i nadzorca usługi, ma prawo do wprowadzenia zmian w „Regulaminie” i wyłączenia aplikacji m.in. w celu wdrożenia nowej wersji.

Link do „Regulaminu”:

https://energa-operator.pl/infrastruktura/liczniki-zdalnego-odczytu/ami/regulamin

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl