Flaga UE

Dlaczego panele wyłączają się w słoneczne dni?

Urząd Regulacji Energetyki dostrzega problem OSD w kwestii burzliwego rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej, dlatego podpowiada właścicielom domowych instalacji, jak sobie poradzić, kiedy nie działają one prawidłowo. W obszernym artykule zwraca uwagę na takie kwestie, jak zagęszczenie mikroinstalacji na jednym obwodzie sieciowym i „konkurowanie” ze sobą domowych źródeł, popyt i podaż na energię produkowaną przez prosumentów, a także konieczność inwestowania w przydomowe magazyny energii, dzięki którym prosumenci mają szansę na bycie samowystarczalnym energetycznie. Do tego zawsze będą mogli korzystać ze swoich urządzeń bez zakłóceń. Zapraszamy do lektury.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl